Skupina ČEZ

Skupina ČEZ je lídrem v oblasti ESG v České republice. Závazek společensky odpovědného chování a udržitelného podnikání je nedílnou součástí naší firemní kultury již od založení v roce 1992. Klademe důraz na odpovědné a etické řízení podniku a firemní kulturu a pevně věříme v rovné zacházení a rovné příležitosti pro všechny. Chceme být nadále těmi, kdo inspirují k pozitivním změnám a jdou ostatním příkladem. V květnu 2021 jsme vyhlásili Vizi 2030 – Čistá Energie Zítřka a veřejně jsme slíbili, že budeme rozvíjet Skupinu ČEZ odpovědně a udržitelně v souladu s ESG. V rámci naší strategie zrychlujeme dekarbonizaci skrze transformaci výrobního portfolia na nízkoemisní, chceme nadále poskytovat nejvýhodnější energetická řešení a nejlepší zákaznickou zkušenost na trhu. Máme ambici zlepšit náš ESG rating a být mezi 20 % nejlépe hodnocenými energetickými společnostmi do roku 2023. Útvar ESG byl zřízen pro podporu strategického cíle rozvíjet naši společnost odpovědně a udržitelně v souladu s ESG principy, jehož ředitelka – Kateřina Bohuslavová (Chief Sustainability Officer) je přímo odpovědná generálnímu řediteli. Odpovídáme za nefinanční reporting a komunikaci s ratingovými agenturami, monitorujeme vývoj ESG trendů a navrhujeme a koordinujeme projekty, které Skupině ČEZ umožní upevnit pozici lídra udržitelného rozvoje v ČR a stát se jím i v celoevropském kontextu. Podporujeme všech 17 globálních cílů udržitelného rozvoje SDGs a za každý pilíř ESG jsme zvolili dvě klíčové oblasti, kterým se v souladu s naší Vizí 2030 věnujeme do hloubky.

Zároveň podporujeme všech 17 cílům a za každý ESG pilíř jsme vybrali dva hlavní cíle.

  • Environmental – Dostupné a čisté energie (7); Klimatická opatření (13)
  • Social – Důstojná práce a ekonomický růst (8); Méně nerovností (10)
  • Governance – Rovnost mužů a žen (5); Mír, spravedlnost a silné instituce (16)