Skupina ČEZ

Skupina ČEZ pokračuje v roce 2018 v naplňování jednotlivých programů, náležících do pěti dlouhodobých strategických priorit udržitelného rozvoje (Zajistit udržitelný provoz, Být dobrým partnerem, Přinášet užitečná řešení zákazníkům, Umožnit transformaci energetiky a Nastartovat motor inovací).

Firemní úsilí naší strategie „Energie pro budoucnost“ směřujeme k cílům být bezpečnou a zdravou firmou, vyhledávaným zaměstnavatelem a partnerem pro inovace. Záměrem je také zvýšit náš pozitivní dopad na společnost a dlouhodobě přinášet hodnotu pro zákazníky. Chceme rovněž být dlouhodobým tvůrcem nového energetického systému. U všech realizovaných programů se zajímáme o dopady našich aktivit i činnosti našich partnerů.