Skupina ČEZ

Skupina ČEZ patří mezi významné evropské energetické firmy. Jejím posláním je být spolehlivým a vyhledávaným partnerem zákazníků v dodávkách energií i dalších služeb. Při svém podnikání se Skupina ČEZ řídí přísnými etickými standardy zahrnujícími odpovědné chování k zaměstnancům, společnosti a životnímu prostředí. Uvědomujeme si svůj závazek vůči společnosti i budoucím generacím, proto se řídíme naší komplexní Strategií udržitelného rozvoje s názvem Energie pro budoucnost. Je úzce provázaná s globálními cíli udržitelného rozvoje OSN (SDGs). V rámci naplňování této strategie se aktivně podílíme na transformaci energetiky pomocí nových technologií, digitalizace a decentralizace, hledáme možnosti energetických úspor pro naše provozy i pro zákazníky a investujeme do výzkumu a vývoje i do clean-tech společností zaměřených na moderní energetiku. Zároveň vytváříme prostředí pro profesní růst zaměstnanců, podporujeme regiony, v nichž působíme, a podílíme se celorepublikově na podpoře vzdělávání, kultury a sportu.