Sniehotta & Vajda Legal

SNIEHOTTA & VAJDA LEGAL je advokátní kancelář pro byznys. Poskytuje komplexní právní služby firmám a obecně podnikatelům. Specializuje se na korporátní a pracovní právo, smluvní agendu, spory, GDPR i compliance.

O kanceláři

SNIEHOTTA & VAJDA LEGAL je mladá, moderní advokátní kancelář, která byla založena s cílem poskytovat rychlé, efektivní, individualizované a obchodně orientované právní poradenství. Staví na právnících, kteří mají bohaté zkušenosti z předních českých a prestižních mezinárodních právnických firem.

Specializace

Advokátní kancelář se zaměřuje na komplexní právní poradenství zejména pro byznys, a to od smluvního práva, přes právo korporátní a pracovní, až po zastupování v soudních sporech.

Dále se specializuje na trestní právo, transakční poradenství, ochranu osobních údajů, přípravu legislativy a poradenství startupům.

Compliance

Tím ovšem záběr kanceláře nekončí. Jelikož prioritou je preventivní ochrana podnikatelské činnosti klientů, tým připravuje pro své klienty komplexní compliance programy.

V této oblasti se především zabývá implementací a revizí criminal compliance programů, pracovněprávního compliance a jiných interních předpisů.

Whistleblowing

Stále intenzivněji se zaměřuje na vysoce aktuální poradenství v oblasti whistleblowingu, tedy při nastavení procesu ochrany oznamovatelů ve společnosti. Advokáti připravují nejen podnikatele na povinnosti z evropské směrnice.

Kancelář se v poradenství neomezuje jen na právní službu. Společně se svými  IT partnery nabízí komplexní právní a bezpečné technologické řešení splnění požadavků dle evropského předpisu.

Udržitelnost – Compliance for Future

Nedávno přišla advokátní kancelář s novou službou Compliance for Future, která unikátně propojuje poradenství v compliance a v oblasti udržitelného podnikání.

Nabízí v těchto oblastech jedinečný vzdělávací cyklus, který může pro klienty fungovat i jako služba. Klienty pak advokáti provází i během implementace doporučovaných compliance a udržitelných postupů.

Jde o další přesah v rámci výkonu advokacie kanceláře. Pro část služby týkající se udržitelnosti SNIEHOTTA & VAJDA LEGAL spolupracuje s jednou z  českých odbornic na toto téma – Adrianou Dergam, která v minulosti zaváděla první strategii udržitelnosti v rámci významného mobilního operátora.

Mezinárodní přesah

Advokátní kancelář má sídlo v Praze, ale právní služby svým klientům poskytuje na území celé České republiky. Komplexní právní poradenství zajišťuje i zahraničním subjektům, advokáti hovoří plynně anglicky a španělsky. Mezi klientelu kanceláře patří nejen expati, ale především španělskojazyční podnikatelé a firmy. SNIEHOTTA & VAJDA LEGAL je členem Oficiální obchodní komory Španělska v České republice (COCERC) a Hispánsko-české obchodní komory.

Více na www.svlegal.eu.