Soroptimist Klub Praha

Soroptimist Klub Praha byl  založen v roce 1995 a je součástí mezinárodní organizace SOROPTIMIST INTERNATIONAL – celosvětové, neziskové, apolitické a nevládní organizace žen, která sdružuje více než 70 tis. členek ve více než 120 zemích celého světa.  Jejím hlavním cílem je  pomáhat a zvyšovat úroveň žen v profesním a soukromém životě, realizovat a podporovat mírové, humanitní a charitativní projekty na celém světe. 

Soroptimist Klub Praha má 14 aktivních členek, které se zapojují do spolupráce s dalšími kluby v České republice (v Brně), na Slovensku (v Košicích, Žilině a Bratislavě), ale i s dalšími evropskými kluby. Klub organizuje akce na podporu osob, zejména žen, ohrožených nouzí, domácím násilím a živelnými pohromami. 

Nově chce náš Klub rozvíjet také aktivity v oblasti udržitelnosti, pomoci rozšiřovat povědomí o cílech udržitelného rozvoje a podílet se tak na jejich naplňování.