Spirála

Ve obecně prospěšné společnosti Spirála Ostrava se zaměřujeme na zvýšení uplatnitelnosti lidí s duševním onemocněním v běžném životě a zmírnění stigmatizace. Nenabízíme jen práci, nabízíme  jim plnější život a možnost seberealizace. V Ostravě poskytujeme sociální služby a chráněné zaměstnávání v oblasti cateringových služeb, údržby zeleně, šicí dílny, administrativy a provozujeme tréninkovou kavárnu. Pořádáme a účastníme se společenských a osvětových akcí s cílem přiblížit ostatním život lidí s duševní nemocí.