Spirála Ostrava

Ve společnosti Spirála Ostrava se zaměřují na zvýšení uplatnitelnosti lidí s duševním onemocněním v běžném životě a zmírnění stigmatizace. Nenabízí jen práci, nabízí jim plnější život a možnost seberealizace. V Ostravě poskytují lidem se zdravotním postižením sociální služby a chráněné zaměstnávání v oblasti cateringových služeb, údržby zeleně, šicí dílny, administrativy a úklidu. Pořádájí a účastní se společenských a osvětových akcí s cílem přiblížit ostatním život lidí s duševní nemocí.