Společnost pro trvale udržitelný život (STUŽ)

Společnost pro trvale udržitelný život (STUŽ) je dobrovolná nezisková nevládní organizace, která vznikla z iniciativy prvního ministra životního prostředí Československa Josefa Vavrouška. STUŽ sdružuje odborníky, zabývající se zejména ekologií a navazujícími vědními disciplínami, technickými obory i obory uměleckými, lékařskými, výchovnými a publicistickými. Základním cílem STUŽ je hledání cest směřujících k trvale udržitelnému vývoji lidské společnosti, k přibližování se ideálům humanismu a zároveň ideálům harmonie vztahů mezi člověkem a přírodou, s cílem zachovat život ve všech jeho formách a chránit přírodu, krajinu a kulturní památky jako celek, a to s vědomím odpovědnosti vůči dnešním i budoucím generacím.