Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra

Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra (SUZ MV) je organizační složka státu, jež spadá do působnosti prvního náměstka ministra vnitra pro řízení sekce vnitřní bezpečnosti a policejního vzdělávání.

Stěžejní úlohou Správy uprchlických zařízení Ministerstva vnitra je provoz zařízení a poskytování služeb a činností sloužících k realizaci části azylové, migrační a integrační politiky státu.

SUZ MV provozuje několik typů zařízení – přijímací střediska, pobytová střediska, integrační azylová střediska a zařízení pro zajištění cizinců. Poskytuje v nich služby různým kategoriím cizinců dle jejich právního postavení – žadatelům o udělení mezinárodní ochrany, držitelům mezinárodní ochrany, zajištěným cizincům.

SUZ MV je generálním poskytovatelem integračních služeb pro držitele mezinárodní ochrany v rámci Státního integračního programu. Provozuje také Centra na podporu integrace cizinců pro cizince ze třetích zemí (mimo EU) v deseti krajích České republiky a Koordinační centrum pro cizince v průmyslové zóně Kvasiny. V neposlední řadě SUZ MV zajišťuje realizaci dobrovolných návratů bývalých žadatelů o udělení mezinárodní ochrany do země původu.

Klienty Správy uprchlických zařízení jsou tak všechny kategorie cizinců pobývajících na území České republiky.

K prioritám SUZ MV dlouhodobě patří také šíření osvěty o problematice migrace, uprchlictví a integrace v rámci odborné veřejnosti, ale zejména korektní a faktické informování široké veřejnosti a vysvětlování této poměrně složité a někdy na první pohled nepřehledné problematiky.

V oblasti společenské odpovědnosti se SUZ MV snaží aktivně působit nejen na své zaměstnance a partnery, ale v rámci prointegračních aktivit i na své klienty.