Statek Vodňanský

Statek Vodňanský je rodinným statkem s dlouhou historií, který se snaží propojit krajinu, půdu a zemědělství v rovnováhu. Filosofie, kterou se řídí hospodaření na statku, vychází z rodinných tradic a spočívá v tom, že zemědělství není vnímáno jen jako produkce potravin a ekonomický faktor, ale zároveň nese zodpovědnost za ekologickou stabilitu a tvářnost krajiny. Tomu je přizpůsobováno obhospodařování zemědělských ploch, kde důležitou roli hraje podpora biodiverzity prostředí, ochrana půdy a formování krajiny. Statek Vodňanský je nositelem různých ocenění v oblasti zemědělství a péče o krajinu.