Státní zemědělský intervenční fond

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) je česká státní instituce v působnosti Ministerstva zemědělství, která zprostředkovává finanční podporu z Evropské unie a národních zdrojů a zajišťuje následnou kontrolu oprávněnosti užívání dotací. Slogan „Pomáháme českému zemědělství“ vystihuje poslání platební agentury. Našim zemědělcům, lesníkům a potravinářům ročně poskytneme finanční podporu ve výši 35 až 40 miliard Kč. Jde o značně vysokou částku, která výrazně ovlivňuje rozvoj našeho zemědělství a venkova obecně.

SZIF má aktuálně přibližně 1 300 zaměstnanců, kteří působí na centrálním pracovišti v Praze, v sedmi regionálních odborech a 65 okresních pracovištích, tzv. Odděleních příjmu žádostí a LPIS. Specifická je pro agenturu právě struktura celorepublikové sítě, která umožňuje kontakt se zemědělci. V současné době administruje režimy podpor 1. a 2. pilíře Společné zemědělské politiky, jedná se o: Přímé platby, Program rozvoje venkova, Společnou organizaci trhu, Operační program Rybářství, Národní dotace a značky kvalitních potravin KLASA, Regionální potravina a BIO, kterým zajišťuje marketingovou podporu.