Statutární město Most

Statutární město Most leží na severozápadě Čech mezi hradbou Krušných hor a kopci Českého středohoří. I přes svou pohnutou historii, spjatou s těžbou uhlí, se městu podařilo stát se velmi zajímavým místem k životu. Původní královské město bylo v druhé polovině 20. století zbouráno, ale i nové město si zachovalo některé pamětihodnosti a je navzdory své pověsti plné zeleně, bulvárů, rekreačních areálů a vinic.

Most se snaží nejen postarat o své obyvatele, ale vzhledem ke své minulosti si uvědomuje i závazky vůči přírodě. Nejvýraznější důkazem je sanace a rekultivace krajiny po uhelné těžbě. Právě na těchto místech vyrůstají v okolí města všechny rekreační a sportovní areály a v místech bývalého lomu vzniklo i nejhlubší umělé jezero v České republice jezero Most.

V roce 2015 se Most stal po právu Evropským městem sportu. S mnoha sportovními zařízeními, cyklostezkami, několika in-line dráhy, Aquadromem, autodromem, hipodromem či Aerodromem a třemi rekreačními areály s velkými vodními plochami má opravdu co nabídnout místním i návštěvníkům.

Projekt „Mostem odpovědně: Rozjeďme čistou mobilitu“, je zaměřen na prohlubování povědomí obyvatel města Mostu a okolí o tématu čisté mobility a na motivování ke snížení automobilové zátěže větším využitím nemotorového způsobu dopravy a městské hromadné dopravy. K tomu napomáhá i více než 40 km cyklotras, nacházejících se v zastavěném území města. Na území bývalého okresu lze využít dokonce více jak 150 km cyklistických tras.

Most má zájem zvýšit odolnost města i vůči projevům změny klimatu a současně zlepšit pobytovou kvalitu veřejných prostor při vlnách horka. Projekty s prvky hospodaření s dešťovou vodou jsou součástí architektonického návrhu na revitalizaci parku Střed.

Společenská odpovědnost je vnímána nejen na úrovni města, ale je i součástí vize Magistrátu města Mostu. Úřad připravuje pro zaměstnance spoustu akcí zaměřených na zdraví. V obřadní síni magistrátu jsou vedením města každoročně odměňováni dárci krve, plazmy a kostní dřeně. Zaměstnanci i vedení města a magistrátu podporují Nadační fond Muži proti rakovině a jejich kampaň Movember.

Podoru má i oblast rovných příležitostí. Na magistrátu je zařízena místnost pro pracující rodiče s dětmi na pracovišti. V provozu je interní webový portál zaměřený na rovné příležitosti, slaďování, akce a firemní kulturu, na kterém může každý zaměstnanec absolvovat e-learningový kurz na téma rovné příležitosti. Již od roku 2015 se zaměstnanci pravidelně fotí u příležitosti Mezinárodního dne rovnosti žen a mužů.

Vítejte v Mostě!