Diakonie ČCE

Diakonie CČE je významným poskytovatelem sociálních služeb v České republice. Poskytuje sociálně zdravotní, vzdělávací a pastorační služby na zhruba 280 místech po celé České republice.

V přímé péči Diakonie denně pomáhá tisícům klientů v nepříznivých životních situacích: od rané péče, pomoci rodinám s dětmi s postižením, přes provoz nízkoprahových klubů, azylových domů, domů na půl cesty, chráněných dílen a pracovních míst, občanských poraden apod. až po seniorská zařízení či hospic pro umírající.

Zároveň prostřednictvím svého Humanitárního a rozvojového střediska Diakonie pomáhá v případě humanitárních katastrof v ČR a organizuje rozvojovou spolupráci v zahraničí.

Práce a poslání Diakonie CČE vychází z křesťanských hodnot. Pomáhá všem bez rozdílu národnosti, náboženského vyznání, barvy pleti či sexuální orientace. Diakonický tým tvoří více než 2 300 pracovníků po celé republice a 800 dobrovolníků.

Diakonie CČE obnovila svoji činnost po roce 1989 a navázala na předválečnou Českou diakonii. Je součástí mezinárodní platformy Eurodiakonie. Jejím zřizovatelem je Českobratrská církev evangelická.