Střední škola KNIH

Střední škola KNIH jako soukromá střední škola, která působí v Brně již více než 20 let. Výuka probíhá v malých skupinách, v klidném a bezpečném prostředí městské části Brno – Vinohrady, v dosahu městské hromadné dopravy a zároveň v blízkosti přírody. Zřizovatelem školy je Gymnázium Globe, se kterým Střední škola KNIH sdílí společné prostory a společně organizuje mimoškolní aktivity a projekty pro žáky obou škol (více na www.ssknih.cz).

Studium je organizováno jako maturitní 4leté denní i dálkové v oboru Knihkupecké a nakladatelské činnosti. Školní vzdělávací program je postaven na 3 pilířích: humanitní vzdělání s důrazem na obchod, s posílenou výukou cizího jazyka a rozšiřující výukový modul, který žáky naučí nejen práci s počítači, ale i třeba jak ozvučit vlastní video (ukončeno mezinárodním certifikátem ECDL).

Vedení školy si uvědomuje potřebu vytvoření pozitivního studijního prostředí pro žáky. Ve škole je realizován projekt Škola bez stresu, který se zaměřuje na realizaci aktivit, které pomáhají mládeži najít způsoby, jak odstranit faktory vyvolávající napětí a stres (více zde).

Ve škole je taktéž podporována čtenářská a kulturní gramotnost prostřednictvím projektu BLoK (BLíže O Knihách/Kultuře). Žáci využívají své teoretické znalosti v rámci psaní recenzí na knihy/audioknihy/filmová a divadelní představení. Inovativnost projektu spočívá také ve způsobu zpracování recenzí – např. komiksem, videem, koláží anebo klasickou psanou formou (více zde).

Teoretická výuka je systematicky doplňována výukou/praxí v partnerských knihkupectvích a nakladatelstvích, knihovnách či pořádáním regionálních i celostátních žákovských projektů. Takto získané obchodně-humanitní dovednosti posilují možnosti uplatnění absolventů na trhu práce (v oblasti knihkupeckých a nakladatelských činností, práce v knihovnách, archivech, dostatečné základy pro samostatné podnikání, práci v administrativě či pokračování ve studiu na vysokých školách nejen humanitního zaměření).