Studio Světélko

Studio Světélko je projekt sociálního podnikání, který vznikl v roce 2011. Poskytuje precizní masérské služby pouze od slabozrakých a nevidomých masérů. Nedílnou součástí jeho činnosti je podpora integrace lidí s těžkým zrakovým handicapem do pracovního procesu a tím jejich začlenění do každodenního sociálního života. V současné době zaměstnává pět masérů a dvě recepční/asistentky.

Studio Světélko poskytuje masérské služby nejen ve své provozovně v centru Prahy, ale jezdí masírovat také do firem a na společenské a zábavní akce po celé České republice. Jako firma zaměstnávající trvale více než 50% zdravotně postižených osob poskytuje náhradní plnění. Vizí Studia Světélko je veřejnosti ukázat, že jeho maséři, přestože jsou těžce zrakově handicapovaní, dělají svou práci naplno a zcela profesionálně. Disponují nejen velmi rozvinutými hmatovými schopnostmi, ale také nadprůměrnou kvalifikací a praxí.

Studio Světélko je členem Asociace společenské odpovědnosti od jejího začátku již od roku 2013.