Symbios

Symbios je sociální inovativní projekt pro mladé dospělé osoby opouštějící dětské domovy či náhradní formy rodinné péče a studenty vysokých škol. Základem je sdílené bydlení těchto mladých lidí, kde se pojí prvky sociálního a komunitního bydlení s rozvojovým prostředím pro obě cílové skupiny. Primárním cílem projektu je integrace sociálně ohrožené skupiny do společnosti a budování její autonomie či zvyšování sociálního kapitálu. Díky propojení odlišných sociálních skupiny však zároveň dochází ke snižování bariér a k rozvoji tolerance a společenské odpovědnosti.