Technické služby Opava

Technické služby Opava se zabývají komunálními službami a správou majetku Statutárního města Opavy. Společnost je v podstatě jedinou organizací města, která může řešit samostatně a efektivně řady úkolů v péči o vzhled a údržbu městského majetku včetně náprav havárií, jako bylo okamžité zajišťování úkolů, čištění města a odstraňování následků povodní.

Smysl existence společnosti vychází z přesvědčení, že Technické služby jsou v různých formách více než 100 let organizací, kterou město pro účely péče o veřejný majetek používá a že takto zajištěné služby byly a jsou efektivní.