Tecum

Společnost Tecum s.r.o. byla založena v roce 2009 v reflexi na nízké uplatnění zrakově postižených na trhu práce. Nevidomým a těžce zrakově handicapovaným lidem dala možnost se profesně uplatnit na pozicích masérů a rehabilitačních pracovníků. Záhy následovalo rozšíření činnosti společnosti, aby se mohla vytvářet nová pracovní místa i pro tělesně handicapované. V současné době ve firmě pracuje více jak 10 handicapovaných zaměstnanců z řad zrakově a tělesně postižených.

Hlavní činností společnosti je poskytování kvalitních rehabilitačních a masérských služeb, a to především jako vhodného a účelného benefitu pro zaměstnance firem a institucí. Předností společnosti je schopnost poskytovat masérské služby přímo na pracovišti klienta dlouhodobou formou. Další činností společnosti jsou administrativní práce, databázové a katalogové zpracování dat či údržba výpočetní techniky. Mezi nejnovější činnosti se řadí odborné přednášky, sportovní služby a zajištění profesionálních e-aukcí.