Tesco Stores ČR

V České republice působíme již 25 let a jako jeden z předních obchodních řetězců obsloužíme každý týden miliony zákazníků v našich prodejnách i online. Za posledních 10 let jsme investovali 18 miliard Kč do budování a rozvoje naší sítě 188 prodejen Tesco a 129 franšízových prodejen Žabka, našich distribučních center a našich více než 9 000 zaměstnanců.

Nakupují u nás tři ze čtyř českých domácností. Obsluhujeme zákazníky všech demografických skupin a chceme zajistit, aby všichni zákazníci měli přístup k cenově dostupným, zdravým a udržitelným potravinám bez ohledu na svoje postavení. Spolupracujeme proto s více než 600 českými dodavateli a více než 70 % našich čerstvých potravin pochází z České republiky. Jsme tady proto, abychom sloužili našim zákazníkům.

Jelikož působíme po celé zemi, považujeme se za víc než jen za maloobchodníka a věříme, že máme hrát klíčovou roli při přispívání k lepšímu a udržitelnějšímu životu. Prostřednictvím našich sociálních a ekologických iniciativ usilujeme o to, abychom byli přínosem pro místní komunity a přispívali k širším cílům udržitelnosti.

Závazek udržitelnosti

Náš obchodní úspěch závisí na dobrém stavu přírodního prostředí. Jsme odhodláni řešit problémy udržitelnosti v našem podnikání a v našich klíčových dodavatelských řetězcích. Vnímáme důležitost environmentálních výzev, a proto se jeden z našich pilířů udržitelnosti – Planeta – zaměřuje na řešení celosvětové hrozby změny klimatu, ochranu důležitých ekosystémů, jako jsou lesy a mořské prostředí, a prosazování udržitelných zemědělských postupů, které chrání zdraví půdy a biologickou rozmanitost.

Náš závazek k udržitelnosti

Katarína Navrátilová

Generální ředitelka v České republice

Strategie udržitelnosti

V Tescu věříme, že každá malá pomoc může mít velký význam. Jedná se také o klíčovou myšlenku naší strategie udržitelného podnikání Little Helps Plan udávající směr veškerých změn, které Tesco prosazuje v reakci na společenské a environmentální výzvy, na nichž záleží našim zákazníkům, kolegům i komunitám.

Vše začíná u lidí – u našich Tesco kolegů, pro které vytváříme stejné podmínky pro jejich práci, kariérní růst a odměňování bez ohledu na věk, pohlaví a náboženské vyznání.  Podstatou našeho podnikání je nabízet zákazníkům dostupné, zdravé a udržitelné produkty. A to vše takovým způsobem, který není škodlivý pro planetu a zároveň pomáhá sociálnímu a ekonomickému rozvoji míst, ve kterých působíme.

Zprávu o naplňování strategie Little Helps Plan zveřejňujeme každý rok na stránkách https://corporate.itesco.cz/.

scan-and-shop-mobile-2

scan-and-shop-mobile-3

scanshop-a-scanshop-mobile-10

Kdo má u nás CSR a udržitelnost na starosti

Michal Vaňáček

Government & Community Manager, Tesco Stores ČR

Michal.Vanacek@tesco.com

Široká a rozmanitá škála aktivit v oblasti společenské odpovědnosti je nedílnou součástí našeho podnikání a je mi ctí, že se na jejich realizaci mohu osobně podílet. Záleží nám na tom, aby bylo Tesco vnímáno na základě faktů, čísel a hmatatelných aktivit jako udržitelná a odpovědná značka. Věřím, že otevřenost, s jakou veřejně komunikujeme naše závazky v oblasti prevence plýtvání potravinami, snižování plastových odpadů nebo uhlíkové stopy, a také plnění těchto závazků, je tou nejlepší cestou, jak toho dosáhnout.

Projekty

corporate.itesco.cz

Tesco Stores ČR a.s., Vršovická 1527/68b, 100 00 Praha 10