TextilEco

Filozofií TextilEco a.s. je předcházet vzniku odpadu. Prostřednictvím sběrných kontejnerů dávájí lidem možnost odevzdat svoje již nepotřebné oděvy, obuv a hračky a nově i knížky a bytové dekorace – aby neskončily na skládce a nestaly se přítěží.

V TextilEco a.s. naopak těmto věcem vrací jejich smysl. Vše sesbírané pečlivě roztřídí, tak aby vše bylo využito (ať už se věci vrátí zpět k lidem nebo budou využity průmyslově).

Díky vlastní činnosti je TextilEco a.s. finančně nezávislou organizací a můžeme tak štědře podporovat neziskové a charitativní projekty. A zároveň také úzce spolupracovat s organizacemi, které se věnují charitativní činnosti.

Všichni společně můžeme předcházet vzniku odpadu a tím pomáhat.