Tiché Spojení

Zajišťujeme komunikaci pro mluvící znakovým jazykem prostřednictvím cloudové platformy Tiché Spojení pro překlad a přepis znakového jazyka.

Naše služba Tiché Spojení:

  • eliminuje bariéry mezi společnostmi, jejich zákazníky či jejich zaměstnanci
  • reprezentuje skutečnou a unikátní kombinaci CSR & marketingové podpory
  • je nedílnou součástí CSR aktivit
  • je jednoduše integratovatelná do kontaktních center
  • a na jakákoliv klientská/kontaktní místa
  • obsluha na jedno kliknutí

V rámci našich služeb zároveň vytváříme prostor pro zaměstnanost sluchově postižených, jejich výraznější integraci do společností. Jsme schopni zabezpečit podporu v celém procesu od prvotního nástupu po celý zaměstnanecký poměr:

  • zpracovaná předtočená videa natočená ve znakovém jazyce pro umístění v sekci „Kariéra“
  • tlumočení pomocí služby Tiché Spojení při náborovém pohovoru
  • zpracování videa povinných školení při nástupu do zaměstnání jako BOZP, požární ochrana apod.
  • zpracování videa pro výkon práce – manuál popisu práce, procesu
  • tlumočení pomocí služby Tiché Spojení při každodenním výkonu práce

Naši klienti tak získávají pro sebe, své zákazníky nebo zaměstnance skutečný přínos díky CSR aktivitě. Naši tlumočníci jsou z obecně prospěšné společnosti Tichý svět, která pomáhá integrovat neslyšící a nedoslýchavé do společnosti.