Tichý svět

Obecně prospěšná společnost Tichý svět od roku 2006 propojuje svět slyšících a neslyšících a v současné době působí již v deseti krajích České republiky. Poskytuje neslyšícím všestrannou podporu v podobě služeb, které jim ulehčují začlenění do společnosti. Posiluje integraci neslyšících klientů zejména šířením osvěty a dosažením bezbariérovosti veřejných institucí (úřady, nemocnice, policie atd.) a firem. Nabízí sociální rehabilitaci, ve které se věnuje nácviku sociálních dovedností a rozvoji znalostí, které pomohou lidem se sluchovým postižením v běžném životě.

Dále poskytuje odborné sociální poradenství, kde formou podpory pomáhá klientům lépe se orientovat v náročných životní situacích a hledat vhodnou strategii k jejich řešení.

Tichá linka, kterou organizace provozuje, je sociální služba tlumočení znakového jazyka a přepisu mluvené řeči do textu online. Je určena sluchově postiženým a umožňuje jim bez bariér telefonovat a komunikovat se slyšícími.

S partnerskou organizací Tichý svět – chráněná pracoviště, o. p. s. dlouhodobě spolupracuje na projektech:

  • Tichá kavárna a Tichá cukrárna – první pražská kavárna s neslyšící obsluhou a cukrárna s neslyšícími cukrářkami a cukráři
  • Tiché zprávy – online zpravodajství ve znakovém jazyce a překlady textů do znakového jazyka
  • Tichý jazyk – kurzy znakového jazyka pro veřejnost i odborníky

Společně pořádají různorodé kulturní akce a snaží se zvýšit informovanost společnosti o kultuře a světě neslyšících a znakovém jazyce.