Tichý svět

Tichý svět, o.p.s. od roku 2006 naslouchá neslyšícím. V současné době má pobočky v deseti krajích České republiky a poskytuje neslyšícím všestrannou podporu v podobě služeb, které jim ulehčují začlenění do společnosti.

Konzultantky Tichého světa používají při práci s klienty způsob komunikace, který je lidem se sluchovým postižením vlastní, tj. nejčastěji český znakový jazyk nebo psaná čeština a odezírání. Tím je zajištěno, že se ke klientům dostávají plnohodnotné informace v jejich mateřském jazyce. 

Bourání bariér

Mezi sociální služby, které organizace nabízí, patří sociální rehabilitace, odborné sociální poradenství a tlumočnické služby. 

Tichá linka je sociální služba tlumočení znakového jazyka a přepisu mluvené řeči do textu online. Je určena sluchově postiženým a umožňuje jim bez bariér telefonovat a komunikovat se slyšícími. Linka je k dispozici zdarma a nonstop.

Vzdělávání a šíření osvěty

Tichý svět dále nabízí Kurzy znakového jazyka pro veřejnost a odborníky, které vedou zkušení neslyšící lektoři. Kolektiv Tichého jazyka provádí také osvětové semináře a workshopy ve školách, soukromých firmách i ve zdravotnických zařízeních, kde seznamuje účastníky se základy komunikace s neslyšícími a s jejich kulturou.

Spolupráce na vytváření vhodného pracovního prostředí pro osoby se sluchovým postižením

S partnerskou organizací Tichý svět – chráněná pracoviště, o. p. s. dlouhodobě spolupracuje na projektech: