Tilia Impact Ventures

Tilia Impact Ventures je první impaktový investiční fond v České republice. Tilia propojuje svět tradičního investování a svět filantropie a podporuje pozitivní, systematickou změnu ve společnosti. Zaměřuje se na investice do společensky prospěšných projektů, které mají udržitelný byznys model a škálovatelný a měřitelný sociální a/nebo environmentálním dopad (přínos pro společnost). Tilia je jim oporou po finanční stránce a zároveň partnerem a poradcem v byznysových a strategických otázkách, v souladu s posláním a vizí projektu. Zaměřuje se na sektory sociálních inovací, udržitelnosti a životního prostředí, vzdělávání a péče o znevýhodněné skupiny.