TrashOut

TrashOut monitoruje vyspělost společnosti pomocí výskytu černých skládek. Projekt funguje již ve více než 70 zemích světa a disponuje 12 jazykovými mutacemi. Od března 2012 zaznamenal více než 18 000 skládek. Řada z nich se již vyčistila. Hlavním záměrem projektu je naučit lidi recyklovat, protože to je jediná cesta k udržitelné planetě.