TÜV SÜD Czech s.r.o.

TÜV SÜD je světově uznávanou společností, působící ve všech odvětvích průmyslu a služeb. Klientům poskytuje služby v oblastech: nezávislého ověřování, testování, inspekce, certifikace, homologace a vzdělávání.

Primární náplní činnosti je poskytování nezávislého ověřování a certifikace. Tyto služby umožňují klientům přicházet na trh s produkty a službami, které se vyznačují vysokou mírou kvality, bezpečnosti a spolehlivosti. Tím dochází k výraznému zlepšení konkurenceschopnosti těchto produktů a služeb, a to na lokálních i světových trzích.

V České republice je TÜV SÜD zastoupena od roku 1995, prostřednictvím společnosti TÜV SÜD Czech s.r.o. Nalézt ji můžete na 9-ti pobočkách, které pokrývají všechny regiony ČR. Společnost TÜV SÜD koordinuje svou činnost se státními úřady i jinými subjekty. Na základě této spolupráce získala řadu oprávnění, akreditací a autorizací k provádění své činnosti v širokém spektru odvětví. Tato pověření mají působnost nejen v České republice, ale i v zemích Evropské unie a celosvětově. Může tak zaručit plnou podporu všem klientům na domácích i zahraničních trzích.