Úřad městské části Praha 13

Úřad městské části Praha 13 neustále hledá nové možnosti, jak dále zlepšovat služby poskytované občanům, organizacím i firmám. Snaží se postupovat v souladu s nejnovějšími trendy, které odpovídají požadavkům na oblast kvality v rámci EU a významně se angažuje se na poli elektronizace veřejné správy. Má dlouhodobou úspěšnou zkušenost s  využíváním modelu kvality CAF, je zapojen do Místní agendy 21 a společenskou odpovědnost považuje za nezbytnou součást rozhodovacího procesu. Za svoje úsilí v oblasti kvality ve veřejné správě obdržel úřad celou řadu ocenění ať už v rámci soutěží Ministerstva vnitra ČR nebo Národní ceny ČR.

I přes svůj městský, převážně sídlištní ráz, je Praha 13 v těsném objetí s přírodou – na jihu je lemována přírodní rezervací Prokopské údolí a národní přírodní památkou Dalejský profil. Na severozápadě se nachází revitalizované prameniště a údolí Motolského potoka. Zelenou páteří procházející napříč městskou částí je citlivě vybudovaný Centrální park. Protéká jím Prokopský potok s několika retenčními nádržemi a začíná zde mezinárodní cyklotrasa Greenways Praha – Vídeň.