VČELÍN – Spolek pro podporu opylovatelů v krajině

VČELÍN – Spolek pro podporu opylovatelů v krajině cílí na podporu opylujícího hmyzu, pro něhož se v několika posledních desetiletích výrazně zhoršily podmínky k životu. Zaměřuje se na podporu všech opylovatelů, ale nejčastěji se zabývá včelou medonosnou. Motivuje včelaře k chovu včely medonosné způsobem, který je udržitelný a zaměřený na potřeby včel z hlediska jejich biologie, s respektem ke včelám. Nabízí takové včelaření, kde je v centru včela medonosná, nikoliv pouze včelař. Na včelu a její biologické potřeby orientované včelařství je totiž nakonec vždy prospěšnější i pro samotného včelaře. Snaží se měnit současný zkostnatělý a v mnoha ohledech zaostávající stav českého včelařství včetně nadměrného používání chemických léčiv (pesticidů a kyselin). Přispívá také k podpoře výzkumu v oblasti chovu včel. Pomáhá rozšiřovat osvětu o současných problémech ochrany přírody a ekologie v širším kontextu vztahů mezi člověkem a světem v němž žije s důrazem na povědomí o důležitosti opylovatelů. Stejně tak se snaží na tomto poli podporovat nové prospěšné technologie a metody.

Spolek přichází také s projektem Včely do firem, kdy chce společnostem přímo u nich nabídnout udržitelné a na včelu medonosnou orientované nechemické moderní včelaření. Pro zapojené společnosti to znamená, že budou podporovat opylování ve svém okolí nebo např. využívat výhod vlastního medu, ale především nabízí zaměstnancům firem možnost nahlížet do úlů, užít si včely a diskutovat se zkušenými včelaři. A protože Včelín ví, jak výrazně tyto zážitky působí na člověka, má zkušenost s hlubším zamyšlením účastníků nad ochranou přírody, udržitelností a dopadů jejich jednání na životní prostředí. Díky tomu pak často přichází změna ve vlastním přístupu a tím nakonec i v přístupu a aktivitách zapojené společnosti.