Veolia

My ve skupině Veolia vycházíme z poznání, že lidé jsou součástí přírody a celý ekosystém naší planety je provázaný společnými vazbami. Stejně tak společnosti skupiny Veolia ve vzájemné spolupráci a synergii vytváří jediný funkční celek. Jsme tu pro vás, ať už potřebujete vodu, energii nebo odpadové hospodářství.

Chceme pro náš společný svět nejen zajistit potřebné zdroje, ale zajistit také jejich zachování a obnovu pro budoucí generace. K dosažení tohoto cíle jsme přijali značku a zároveň závazek: „Pečujeme o světové zdroje.“ O našich závazcích i aktivitách v oblasti CSR/udržitelného rozvoje se můžete dočíst v naší CSR zprávě, kterou každoročně zveřejňujeme na www.veolia.cz.