Veolia

Naším záměrem je stát se referencí ekologické transformace. Veolia ČR navrhuje a realizuje řešení pro odvětví vodního, odpadového a energetického hospodářství, která přispívají k udržitelnému rozvoji měst i průmyslu. Prostřednictvím svých tří vzájemně se doplňujících činností se Veolia ČR podílí na zpřístupňování zdrojů, zachování dostupných zdrojů a jejich obnově. 

Z podstaty našeho podnikání byl odpovědný přístup k přírodním zdrojům, společnosti i zaměstnancům vždy součástí naší činnosti. Jsme přesvědčení, že ekonomické, sociální a environmentální výzvy spolu neoddělitelně souvisí. 

Jsme součástí nadnárodní skupiny Veolia se 170letou historií. 

Závazek udržitelnosti

Být užiteční pro naše partnery, zákazníky, zaměstnance, naše město i planetu Zemi. Společnost Veolia si určila jasnou podstatu a v jejím duchu nyní plní své ambiciózní ekologické, společenské i ekonomické závazky. Chceme být inspirací a lídrem v probíhající ekologické transformaci. To pro Veolii znamená pracovat na radikální změně přístupu k výrobě i ke spotřebě. Znamená to, že ekologie se stane ústředním prvkem každého našeho procesu a každého našeho rozhodnutí. Ve spolupráci s našimi zúčastněnými stranami budeme poskytovat odvážná a smysluplná řešení zásadních problémů.

Skupina Veolia

Philippe Guitard

ředitel skupiny Veolia pro střední a východní Evropu

Strategie udržitelnosti

Pilně pracujeme na ekologické transformaci naší společnosti. Konkrétní závazky si Veolia stanovuje v rámci globálních strategických plánů, na které navazují lokální cíle pro Česko. Jejich plnění každoročně vyhodnocujeme a publikujeme v ESG Reportu.

Naše odpovědné podnikání se odehrává ve pěti oblastech:

  1. Ekonomické a finanční – Pro udržitelné podnikání je potřeba, aby naše činnosti byly ziskové. Sledujeme také růst obratu či návratnost investovaného kapitálu. 
  2. Environmentální – Máme globální závazek plného odklonu od uhlí do roku 2030. Soustředíme se na ekologizaci našich provozů, postupně eliminujeme emise nežádoucích látek na minimum. Naše vodárenské provozy se stávají energeticky a tepelně samostatné díky využívání čistírenských kalů. Vodovodní sítě jsou dlouhodobě nad evropským průměrem ve své efektivitě. Systematicky se věnujeme ochraně biodiverzity nejen v místech naší činnosti. 
  3. Obchodní – Vyvíjíme si vlastní inovativní systémy pro správu rozvodných sítí a přinášíme unikátní řešení i pro naše klienty. Sbíráme zpětnou vazbu od našich klientů i spotřebitelů. 
  4. Sociální – Naše původem francouzská společnost tradičně dbá na své zaměstnance, jejich potřeby a požadavky. Nabízíme nadstandardní bonusy, zajímavá školení, dbáme o jejich bezpečí při práci. 
  5. Společenské – Ve Veolii platí nulová tolerance vůči korupci, diskriminaci a protisoutěžnímu jednání. Naše zaměstnance v tomto tématu vzděláváme a nabízíme nástroje, jak s těmito jevy pracovat. Zavádíme systém a jeho certifikaci k protikorupčnímu managementu u všech našich společností. Prostřednictvím Nadačního fondu Veolia (viz níže) podporujeme drobné podnikatele v našem regionu, dobrovolnictví našich zaměstnanců nebo aktivní život seniorů.

 

social1

social2

social3

social4

Kdo má u nás CSR a udržitelnost na starosti

Rostislav Čáp

ředitel pro udržitelnou strategii Veolia pro zónu střední a východní Evropy

rostislav.cap@veolia.com

S Veolií ČR je spojený už více jak 28 let, působil zejména v oblasti managementu vodního hospodářství. Svou dokonalou znalost všech činností Veolia nyní využívá k vymýšlení strategií, jak dělat věci ještě lépe s ohledem na přírodu, zaměstnance a další partnery. Je aktivně zapojený do ESG komunity i díky studiu ročního kurzu Sustainability management při VŠCHT.

„Žijeme v době velké transformace. V naší společnosti máme spoustu zkušených inovátorů a je skvělé, když se podaří dát dohromady řešení, ze kterého bude benefitovat nejen klient, ale i příroda a místní společnost. Ekologická transformace je velké sousto, ale věřím, že právě díky skvělým kolegům i partnerům a jejich odhodlání to bude ve finále příjemná a úspěšná cesta.”

Naše projekty

Projekty