VisualCoach

Posláním VisualCoach projektu je podporovat rozvoj inovativních přístupů v komunikaci, prezentaci a práci jednotlivců i organizací. Zaměřuje se na inovativní techniky prezentace, facilitace, vizuální komunikaci a rozvoj kompetencí pro 21. století. 

V rozvojových a vzdělávacích projektech využívá v praxi ověřenou metodiku facilitace a vizualizace, čímž podporuje aktivní zapojení účastníků, sdílení best practices a zvyšuje efektivitu workshopů a dopad firemních projektů, konferencí i pracovních setkání. Podporuje také vzdělavatele a lektory dospělých v rozvoji jejich kreativního a vizuálního myšlení a rozvoji kompetencí pro 21. století.

VisualCoach působí jako ambasador pro vizuální myšlení a využití vizualizace v ČR od roku 2015, spolupracuje mimo jiné s evropskou platformou European Visual Practitioners (EVP).

Projekty a významné aktivity VisualCoach:

  • Účast na odborných konferencích, vizuální facilitace a živý záznam: Global Compact Summit, SingularityUCzech Summit, Dream Big, Antipanic Live Conference a další
  • Online vzdělávací webináře a kurzy, spolupráce s evropskou platformou EPALE (Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě)
  • Přednášková a publikační činnost zaměřená na podporu rozvoje vizuálního myšlení jak ve školách, tak neziskových organizacích a firemním prostředí (magazín Czech and Slovak Leaders, Dům zahraniční spolupráce a další)

„We engage and inspire.“

Více na www.visualcoach.cz