Evropská výzkumná univerzita

Evropská výzkumná univerzita (ERUNI) je nestátní neziskovou organizací, jejímž posláním je poskytovat vzdělání v akreditovaných studijních programech, jakož i pěstovat a rozvíjet vědeckou a další tvůrčí činnost ve spolupráci s domácími a zahraničními vysokými školami, výzkumnými a dalšími institucemi, se státní správou a s podnikovou a kulturní sférou.

Činnost a aktivity ERUNI jsou postaveny na hodnotách, jako jsou otevřenost a proinkluzivita, rovný přístup ke vzdělávání, respektování vzdělávacích potřeb jednotlivce, relevance a efektivnost. Vzdělávací strategie školy vychází z aplikace unikátního, ochrannou známkou chráněného přístupu  PriorityGO , který je kombinací individualizace výuky, moderních didaktických metod a respektování výzev současné společnosti. Klade tak důraz na individuální podporu nadání, rozvoj kritického myšlení, projektovou výuku a digitalizaci, a nejen v rámci mimoškolních aktivit také na etický přístup k životu, ekologii, udržitelný rozvoj a charitu a dobrovolnictví.

Primárním cílem ERUNI je stát se v horizontu nadcházejícího desetiletí elitní vysokou školou zaujímající přední místo v evropském prostoru vzdělávání, tedy školou zaměřenou na realizaci základního i aplikovaného výzkumu s vysoce kvalitními výsledky a s rozvinutými vnějšími a zahraničními vztahy. ERUNI je členem PRIGO Group, široké skupiny škol působících na všech úrovních vzdělávání, která chce vychovávat špičkové odborníky schopné kritického, syntetického myšlení, nadané přenositelnými kompetencemi, ochotné se nejen celoživotně vzdělávat a přijímat kritiku, ale také předávat své znalosti a zkušenosti jiným.

Vzhledem ke statusu ERUNI jako výzkumné organizace, realizuje mj. i vědecko-výzkumné projekty týkající se konceptu CSR, jeho analýze a rozvoje. Členstvím v Asociaci společenské odpovědnosti (A-CSR) chce ERUNI jednoznačně, transparentně a oficiálně deklarovat svůj pozitivní postoj ke konceptu CSR a prosazování jeho celospolečenského významu. Více na www.eruni.org.