Weco-Travel

Weco-Travel, s.r.o. (CZ) je důvěryhodnou značkou a lídrem na trhu v zajištění služebních cest v České republice. Je součástí řetězce cestovních kanceláří ve střední a východní Evropě se zastoupením v Polsku, Maďarsku, Rumunsku a na Slovensku. Svým klientům poskytuje 360° škálu profesionálních a komplexních poradenských a technologických služeb v oblasti služebních cest a organizace akcí.

Mise společnosti Weco-Travel, s.r.o. (CZ) je obohatit vztahy mezi kupujícími a dodavateli cestovních služeb a již od samého počátku jsou odpovědnost a partnerství klíčovými prvky jejího přístupu.

V sekci „Weco-eco friendly“ rozvíjí strategii založenou na principech udržitelnosti, a to jak na manažerské, sociální, tak enviromentální úrovni. Svým klientům z řad větších, ale i menších podniků, poskytuje mimo jiné reportovací nástroj na uhlíkovou stopu a propojuje je s obchodními partnery smýšlejícími udržitelně.

Weco-Travel, s.r.o. (CZ) usiluje o to, aby obě strany dosahovaly svých cílů v rámci SDGs a byla jim plnohodnotným partnerem a zároveň vzorem v oblasti propojení udržitelnosti a cestovního ruchu.