WOMEN FOR WOMEN

WOMEN FOR WOMEN o.p.s. byla založena v roce 2012 Ivanou a Pavlem Tykačovými s cílem zaměřit se na pomoc ženám a jejich dětem, které byly ohroženy zejména psychicky, ekonomicky a sociálně, hrozila jim ztráta bydlení a nedokázaly svou situaci samy řešit. Postupem času se pomoc i projekty rozšířily a dnes podporuje a pomáhá samoživitelkám, samoživitelům, dětem i úplným rodinám, a to v rámci svých konkrétních praktických projektů, programů a poraden.

Projekty, skrze které pomáhá jsou:

  • Obědy pro děti – pomoc rodinám uhradit dětem obědy ve školních jídelnách.
  • Bydlení pro děti – kauce – pomoc samoživitelům s úhradou kauce na nájemném, aby mohli dětem zajistit důstojný a bezpečný domov.
  • Servis rodiny – pomoc rozvádějící se rodičů prostřednictvím spolupráce se soudy, kde jsou rodičům nabízeny odborné služby, které jim pomáhají, aby nevedli soudní pře o své děti.