Work Life Balance

Platforma Work and Life Balance je nezisková organizace, založená v roce 2013. Jedná se o zájmovou organizaci, slučující právnické a fyzické osoby za účelem prosazování společného zájmu v oblasti slaďování soukromého a pracovního života.

Cílem sdružení je propagace a realizace politiky slaďování ve všech odvětvích pracovního trhu, šíření osvěty a přenos know-how v této oblasti. Platforma spolupracuje se zaměstnavateli, zaměstnanými a veřejnou správou, tak i s dalšími organizacemi, zaměřenými na politiku slaďování soukromého a pracovního života.

Zaměřuje se na nástroje prorodinných aktivit a jejich zavádění v praxi – dětské skupiny, firemní školky, zavádění flexibilních forem práce pro rodiče dětí

Nabízí poradenství, konzultace, vzdělávání a spolupráci na projektových záměrech organizací pohybující se v oblasti slaďování práce a rodiny.