XLAB

XLAB je tech-artová eventová agentura. Zajišťuje komplexní realizaci pro virtuál, hybrid a live eventy s důrazem na jejich vizuální stránku a interaktivitu. Zaměřuje se na velké mezinárodní eventy a dodává technologicky složitá řešení pro náročné publikum. Sídlí v Praze v Holešovicích a New Yorku.

Její trvalý dlouhodobý úspěch závisí na lidech a planetě kolem nás. Společnost XLAB proto přijala za své firemní poslání chránit udržitelný růst. Pro splnění tohoto úkolu podnikla kroky a stanovila si krátkodobé a střednědobé cíle. Aktivní opatření, která přijímá, jsou zaměřena na ochranu životního prostředí, využívání obnovitelných zdrojů energie, recyklaci a snížení své uhlíkové stopy. Tyto zásady vyžadují, aby se zaměstnanci chovali podle vysokých etických standardů, jak je uvedeno v kodexu environmentální politiky. Její politika životního prostředí se řídí pokyny ISO26000.

Společnost XLAB se snaží zvyšovat svou hodnotu udržitelným způsobem. Důvěra ve férovost jejího jednání ve vztahu ke svým klientům, partnerům, dodavatelům a poskytovatelům služeb, včetně vlastního týmu kolegů, je pro ni zásadní. Proto průběžně sleduje a vyhodnocuje své obchodní aktivity a proaktivně přijímá opatření k zajištění dodržování předpisů a zákonů. Společnost se zavázala, že bude proaktivně nabízet a realizovat udržitelnější řešení u všech svých eventů.