ZDRAVeL

Zdravel přináší vedle systému elektronických zdravotních knížek pro pacienty také pokročilé eHealth služby pro lékaře, jako je zabezpečené sdílení informací, vyhledávání pacientů s rizikem závažných onemocnění, vlastní online portál lékaře, nástroj pro podporu vyhledávání případů s podezřením na nozokomiální nákazy a další produkty pro efektivnější péči ve zdravotnictví 21. století. Vyvíjíme služby na míru českým lékařům, nemocnicím, zaměstnavatelům a všem odborníkům ve zdravotnictví.

Za projektem Zdravel stojí nezisková společnost Institut pro podporu elektronizace zdravotnictví, z.ú., která má za cíl podporu elektronizace zdravotnictví, zjednodušení orientace občana v péči o zdraví a zvyšování zdravotní gramotnosti. Společenskou odpovědnost pojímá Institut formou edukace široké veřejnosti a finanční či mediální podporou charitativních projektů souvisejících s prevencí.

Více informací naleznete na stránkách www.zdravel.cz.