Co je to Směrnice o náležité péči podniků v oblasti udržitelnosti (CS3D)?

27. 5. 2024

Evropský parlament schválil směrnici o náležité péči podniků v oblasti udržitelnosti (CSDDD) neboli (CS3D). Směrnice stanoví pravidla pro chování velkých korporací s ohledem na dodržování lidských práv při jejich činnosti, včetně výroby, zaměstnávání a subdodavatelských řetězců. Týká se tak sociálních témat skrývajících se v ESG pod písmenem „S“. Pravidla navíc zahrnují nejen dodržování základních lidských práv, ale i širší spektrum práv a principy ochrany životního prostředí, jako je například politika Green Dealu a dekarbonizace.

CS3D ukládá povinnost podnikům zmírňovat negativní dopady jejich činnosti na lidská práva a životní prostředí. Zabývá se konkrétně otázkami, jako jsou dětská práce, vykořisťování pracovníků, ohrožování biologické rozmanitosti, znečištění a ničení přírodního dědictví. Vlivem provázanosti dnešního světa globálního podnikání se aktivity podniků odrážejí daleko za hranicemi jejich bezprostředního působení a mají tak dopad po celém světě.

CS3D navíc doplňuje nařízení o zákazu produktů pocházejících z nucené práce na trhu EU. Obě tyto schválené normy jsou výsledkem úsilí EU řešit problematiku nucené práce. Mělo by tak dojít i k narovnání znevýhodnění tuzemských výrobců, kteří mají vyšší náklady oproti konkurenci. Ta často využívá k výrobě zahraniční výrobce, kteří nedodržují pracovní podmínky a environmentální podmínky a na základě toho mají nižší náklady.

Pravidla CS3D

Regulace bude platit pro společnosti v EU (společnosti založené v souladu s právními předpisy členského státu) a mateřské společnosti s více než 1 000 zaměstnanci a celosvětovým obratem přesahujícím 450 milionů eur. Tato pravidla však neminou ani společnosti mimo EU. Mateřské společnosti a společnosti s franšízovými nebo licenčními dohodami v EU, které dosáhnou stejných prahových hodnot obratu v EU, budou muset také začlenit náležitou péči do svých politik.

Všechny společnosti, na které se daná úprava vztahuje, budou mít za cíl investovat odpovídajícím způsobem, usilovat o smluvní záruky od svých partnerů, zlepšit svůj obchodní plán a podporovat malé a středně velké obchodní partnery. Zapotřebí bude dále přijmout transformační plán, na základě kterého doloží, že obchodní model bude slučitelný s cílem omezit globální oteplování na 1,5 °C, stanoveným Pařížskou dohodou.

Členské země budou mít povinnost zřídit nebo určit dozorčí orgán, který bude provádět kontrolu společností, a v případě nedodržování i ukládat pokuty dle povahy a závažnosti porušení. Může se jednat například o zveřejňování prohřešků nebo pokuty do výše 5 % čistého světového obratu společnosti.

Nyní musí CS3D formálně schválit ještě Rada EU, aby mohla být podepsána a vyhlášena v Úředním věstníku (zřejmě ještě v roce 2024). V platnost by měla vstoupit o 20 dní poté, přičemž členské státy budou mít následně dva roky lhůtu na to, aby ji promítly do svého vnitrostátního práva (zřejmě tedy během roku 2026).

Přijetí CSD3 je významným krokem EU k odpovědnějšímu chování podniků a k ukončení vykořisťování lidí a planety bezohlednými společnostmi, ke kterému dochází často se zastřeným dopadem na konci dodavatelského řetězce. V budoucnu dojde ještě k doplnění dalšími legislativními akty, jako je například nařízení o zákazu produktů pocházejících z nucené práce.


Autor: Mgr. Jakub Málek, Ráchel Kouklíková a Tereza Hrudková, PEYTON legal advokátní kancelář

Související

Začal nový semestr a Univerzita Karlova to oslavila udržitelně. Menzy vaří vegansky už od září

Přejít na článek

Mobilní aplikace DOBROKRUH: Společně na jednom místě pro dobro

Přejít na článek

Budou jejich hlasy vyslyšeny? Proběhl druhý ročník Global Goals Summitu

Přejít na článek