Co můžeme odpovědným chováním změnit?

26. 1. 2014

Jednotlivci plní v rámci společenské odpovědnosti zásadní roli. Jejich morální hodnoty, integrita a odpovědnost spolu s úctou k tradicím výrazně přispívají k rozvoji společenské odpovědnosti v rámci celé společnosti.

Každý den se rozhodujeme, co si koupit. Aniž si to mnohdy uvědomujeme, má tato volba velký vliv nejen na životní prostředí. Svým nákupem přímo i nepřímo ovlivňujeme, jak a v čem žijeme.

Nákupem výrobku člověk přijímá i zodpovědnost za celou jeho minulost a budoucnost a schvaluje ji. Nemusíte znát jméno krávy, jejíž mléko pijete. Tušíte ale, v jakých podmínkách žila a co se bude dít s obalem od mléka, až ho vyhodíte? Ať už jde o jakýkoliv nákup, publikace Umění vybírat: Jak se ekologicky a odpovědně orientovat při každodenních nákupech se snaží napomoci k rozhodnutím, díky nimž můžete měnit životní prostředí na zdravější a ekologičtější. A možná vám paradoxně pomůže zjednodušit výběr, abyste mezi všemi těmi „báječnými lákadly“ dokázali najít věci, z jejichž nákupu budete mít nejen radost, ale i dobrý pocit.

V deseti konkrétních oblastech nakupování (potraviny, oblečení, úklid, kosmetika, osvětlení, mobilní telefon, dětské pleny, hračky, květiny, nábytek a nátěrové hmoty), se kterými se ať už dennodenně či jen příležitostně setkáváme, se projektem Umění vybírat snaží Ekologický institut Veronica poradit a ukázat, že téměř vždy máme na výběr ekologicky šetrnou variantu.

Na stránkách Umění vybírat naleznete i zajímavou interaktivní ekomapu. Ta je určena všem obyvatelům, kteří se chtějí seznámit s různými službami, možnostmi ale i krásami, které úzce souvisí se životním prostředím a přírodou.