Coca-Cola projektem “50 míst pro dobrý skutek“ podpořila až 4000 klientů neziskového sektoru

16. 10. 2021

V letošním roce slavíme 50 let od uvedení nápoje Coca-Cola na československém trhu. Společnost The Coca-Cola Company ČR/SR a Coca-Cola HBC CZ/SK se u příležitosti oslav tohoto výročí rozhodly darovat možnost zachraňovat životy a zorganizovala charitativní roadshow „50 míst pro dobrý skutek“ probíhající na 50 místech v Česku a na Slovensku.

V rámci bezplatných kurzů první pomoci pod záštitou profesionálů z Českého a Slovenského Červeného kříže bylo vyškoleno okolo 500 pracovníků neziskových organizací, kteří pracují dohromady až se 4000 klienty. Projekt byl rovněž oceněn prestižní cenou Červeného kříže za podporu humanitární činnosti, která se uděluje u příležitosti Světového dne Červeného kříže. Zástupci systému Coca-Cola cenu převzali 21. září na půdě Senátu Parlamentu ČR.

Jedno místo za každý rok s nápojem Coca-Cola na území Česka a Slovenska. Tak vznikl projekt „50 míst pro dobrý skutek“, který proběhl od června do října ve spolupráci s týmem Červeného kříže a Nadací Terezy Maxové dětem a Úsmevom ako dar. Cílem akce bylo podpořit zaměstnance neziskového sektoru, kteří jsou v každodenním kontaktu s potřebnými a mohou se tak snadno ocitnout v situaci, kdy se klient ocitne v ohrožení života.

Od začátku plánování oslav 50. výročí výroby nápoje Coca-Cola na československém trhu jsme věděli, že součástí oslav chceme vytvořit také projekt, který může někomu pomoci. Chtěli jsme se o oslavy v tomto duchu podělit. Myslím, že to se nám s 50 místy pro dobrý skutek podařilo. Velký zájem o worshopy první pomoci a pozitivní reakce ze strany neziskovek mě jen utvrdily, že jsme se rozhodli správně“ uvádí Veronika Němcová, ředitelka Veřejných vztahů, komunikace a udržitelnosti ve společnosti The Coca-Cola Company ČR/SR.

Tímto projektem však spolupráce s Červeným křížem nekončí. Společnost si uvědomuje důležitost pomoci lidem, kteří v životě měli méně štěstí než ostatní, a tak se angažuje také v jiných oblastech. „V letošním roce jsme se samozřejmě nejvíce zaměřovali na pomoc lidem zasažených covidovou krizí a pak také tornádem,“ popisuje Jan Václav Kašpar, manažer společenské odpovědnosti a komunit Coca-Cola HBC CZ/SK. I díky tomu získala společnost prestižní ocenění Červeného kříže pro významné partnery. „To, co děláme, neděláme pro ocenění, když se ale něco takového podaří, rozhodně nás to těší. Žene nás to totiž kupředu. Tuto cenu jsme získali za dlouhodobou spolupráci s ČČK, a to zejména v době pandemie, za pomoc při zmírňování následku tornáda na Moravě a v neposlední řadě také za projekt 50 míst pro dobrý skutek. Moc si tohoto ocenění vážíme a děkujeme,“ dodává Kašpar.

Dar zachraňovat životy

V průběhu akce 50 míst pro dobrý skutek bylo vyškoleno okolo 500 zaměstnanců ze sociálních služeb neziskového sektoru. V Česku kurzy probíhaly na třiceti místech poskytující služby více než 2 500 klientům. Na Slovensku se pak jednalo o 20 míst s více jak 1 500 klienty.

„Děkujeme za možnost být součástí takto skvělého projektu. Znalost první pomoci je extrémně důležitá, zejména pokud se ve své každodenní praxi setkáváte s lidmi. Ti se totiž mohou jednoduše ocitnout v ohrožení života,“ komentuje lektorka a manažerka vzdělávání Českého červeného kříže Kateřina Jarolímová a dodává: „Od jednotlivých účastníků máme na kurz skvělou odezvu. Věřím tedy, že pro ně byl přínosem. Nejvíce si užili dopolední část programu, kdy se ošetřují rány namaskované na figurantech, kteří se mnohdy do svých rolí dokázali perfektně vžít a připravit tak pro účastníky občas napínavé chvilky.“

Právě nácvik modelových situací, do kterých se může dostat kdokoliv z nás, je nejdůležitější součástí kurzů první pomoci. Díky němu si každý může vyzkoušet, jak pohotově reagovat a jak se zachovat, pokud by daný moment nastal v reálném životě. V Chrudimi se kurzu zúčastnila například Lenka Svobodová z Centra J. J. Pestalozziho, která pozitivně hodnotí nejen přístup lektorky, technické vybavení, ale také praktický nácvik. „K dispozici jsme měli několik resuscitačních figurín s napojením na tablet, kdy jsme po malých skupinách trénovali resuscitaci se simulativním dojezdem sanitky. (…) Takto podané školení doporučuju šířit co nejvíce!,“ komentuje.

V kladném hodnocení pokračuje i Josef Trnka z organizace Naděje, který si hned týden po Coca-Cola workshopu první pomoci nabité vědomosti vyzkoušel v praxi: „Týden po absolvování školení jeden náš klient zkolaboval a potřeboval resuscitovat. Jen díky tomu, že vše jsme měli v živé paměti, se ho podařilo udržet v bdělém stavu až do příjezdu záchranné služby. Nejsem si jistý, zda bez proběhlého školení bychom dokázali tak rychle reagovat. Moc děkujeme za možnost školení absolvovat, opravdu může pomoci zachránit lidské životy.“

Projekt Coca-Cola workshopů první pomoci byl zorganizován ve spolupráci s Nadací Terezy Maxové dětem a školenými profesionály z Českého červeného kříže. Na Slovensku pak projekt proběhl ve spolupráci s Nadací Úsmev ako dar a se Slovenským červeným krížem. Jednalo se o celodenní kurzy pod vedením školených zdravotníků z ČK, akreditované Ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky. Účastníci se seznámili s hlavními principy a základními postupy první pomoci, a to jak na úrovni teoretické, tak té praktické.


Zdroj: Tisková zpráva, Coca-Cola, 14. října 2021

Související

Češi mají dobré srdce. Zákazníci Kauflandu spolu s obchodním řetězcem loni darovali potřebným rekordních 60 milionů korun

Přejít na článek

Až 86 % Čechů minulý rok pomohlo. Letos se k tomu i skrze Giving Tuesday chystá až třetina české veřejnosti

Přejít na článek