Coca-Cola se ujímá odpovědnosti za recyklaci svých obalů

10. 10. 2018

10 minut s Beou Perez. Přečtětě si rozhovor o dlouhodobé vizi společnosti Coca-Cola s názvem World Without Waste (Svět bez odpadu).

Beatriz Perez, senior vice president, šéfka komunikace a vztahů s veřejností a referentka pro udržitelnost a marketing ze společnosti Coca-Cola, poskytla rozhovor pro portál greenbiz.com. Rozhovor se zaměřuje na World Without Waste, odvážný cíl společnosti Coca-Cola shromažďovat a recyklovat odpovídající množství láhví a plechovek, které prodá po světě do roku 2030.

Proč se chcete v naší konverzaci zaměřit na World Without Waste?

Bea Perez: Bude to průlomová změna a je to velmi aktuální vzhledem k tomu, co si svět právě teď myslí. Stále více se soustředíme na to, jak se vypořádáváme s odpadem, zejména s plasty, a víme, že naše společnost může při řešení těchto otázek hrát důležitou roli.

Co je tak důležitého na sběrné části recyklování?

BP: Tento cíl jsme stanovili, protože víme, že svět má problém se znečištěním obaly. Hodně se soustředíme na sběrnou část, protože nám došlo, že je klíčem k řešení tohoto problému. Portfolio naší společnosti bylo z 87 % recyklovatelné už roky, ale zjistili jsme, že když není infrastruktura, která by umožňovala tyto obaly sbírat a dávat jim druhý život, nezáleží na tom, jestli jsou ty obaly recyklovatelné. Zaměření na sběr znamená pomoc při vytváření efektivních systémů po celém světě.

Za hodinu se do našich oceánů dostane asi 900 tun platového odpadu. To je nepřijatelné. Chceme udělat víc pro to, aby se naše obaly do toků a oceánů nedostávaly. V některých komunitách je recyklace snadná a součástí každodenního života, jinde je komplikovanější a vyžaduje například překonat nějakou vzdálenost k nalezení recyklačního zařízení. Protože je naše společnost v tolika komunitách, můžeme naše praktiky s komunitami, vládami, soukromým sektorem a nevládními organizacemi sdílet, abychom pomohly vyvinout efektivnější a lokálně přizpůsobitelné systémy.

 

World Without Waste je velká a odvážná věc. Jak jste překonali vnitřní strachy?

BP: Stejně jako u jiných systém měnících iniciativ byli lidé, kteří měli obavy. Součástí naší práce bylo ukázat, že jsme podobné věci dělali už jinde, a i kdyby to nebylo dokonalé, můžeme se z toho poučit a zlepšit to. Chtěli jsme udělat dobrou věc pro životní prostředí a pro náš byznys. Teď můžeme udělat změny, což je chytrá a zároveň dobrá věc. Takže jsme k byznysu přistoupili a mluvili o něm takto.

Jako srovnávací ukazatel jsme použili práci na našem vodohospodářství. Rozhodli jsme se doplnit 100 % vody, kterou používáme na naše hotové nápoje, a byli lidé, kteří k tomuto byli skeptičtí. Toho cíle jsme dosáhli 5 let před plánovaným termínem v roce 2015.

Co se změnilo, aby bylo možné pokrok urychlit?

BP: Když jsem v roce 2011 přišla, abych čelila udržitelnosti, měli jsme udržitelné cíle a závazky, ale náš pokrok nebyl úplně jasný. Vyvinuli jsme způsoby, jak ho měřit a sledovat, abychom byli schopni vidět, kde děláme změny. Náš tehdejší generální ředitel Muhtar Kent se ptal: „Jak si obchodní jednotky vedou v záznamech výsledků?“ a já jsem mu ty záznamy musela ukázat. Nikdo nechce být před generálním ředitelem v červeném světle. Velmi rychle jsem zjistila, že práce se uspíšila. Financování začalo být dostupné, obchodní jednotky se více zapojily.

Máte záznamy výsledků i pro Word Without Waste?

BP: Ano. Když byly vyvinuty, náš byznys byl v procesu změn a měli jsme nového generálního ředitele (James Quincey, jmenovaný v květnu 2017). Ten svolal prezidenty obchodních jednotek a na jedné ze schůzek mě nechal prezentovat, kam jsme s World Without Waste mířili. To bylo přidáno do interních záznamů výsledků, které nebyly jen pro něj, ale začal je posílat také výboru ředitelů. Ti pochopili, že udržitelnost nepůjde pryč a že je pro byznys klíčová. James vzal záznamy výsledků World Withhout Waste a zasadil je také do záznamů obchodních výsledků. Předtím byly oddělené. Když teď někdo klikne na obchodní záznamy, vidí zároveň udržitelnost.

Jaká je klíčová lekce vedení, kterou jste se naučila přenášet na ostatní?

BP: Řekla bych, že jsem musela odstoupit od své odborné znalosti. Musela jsem se stát více sloužící vedoucí než dřív, vstoupit do jejich obchodní perspektivy a dívat se na to z jejich strany. Průlomová rozhodnutí přichází ze všech úrovní vedení, ne jen z té nejvyšší. Mnoho z našich zlomových nápadů přišlo z inovativního středu, který má přímý přístup k tomu, co je důležité pro lokální komunity a partnery.


Pod hlavičkou Asociace společenské odpovědnosti ve spolupráci se společností Coca-Cola přiběhla iniciativa Plogging Česko v roce 2018 po úspěchu v dalších zemích také do Česka. Coca-Cola se v rámci celosvětové kampaně World Without Waste zavázala do roku 2030 dosáhnout 100% recyklovatelnosti používaných obalových materiálů. „Naše plány jak naplnit projekt World Without Waste jsou komplexní a dlouhodobé. Kromě práce na lepší recyklovatelnosti obalů, zefektivnění jejich třídění nebo obnově vody, podporujeme i menší sympatické projekty, které mohou pomáhat hned a jednoduše. Proto se nám líbí plogging: pokud zapojíme sbírání a třídění do svých denních aktivit jako je běhání, nebo i procházka, výsledky na našem bezprostředním okolí se brzy projeví,“ říká Kateřina Eliášová, manažerka komunikace Coca-Cola Česká republika a Slovensko.


Zdroj: 10 Minutes with Bea Perez, Coca-Cola | GreenBiz. GreenBiz | [online]. Copyright © 2018 GreenBiz Group Inc. GREENBIZ [cit. 10.10.2018]. Volně přeloženo z AJ, dostupné ZDE.

Fotografie a videa: Press Center – The Coca-Cola Company: The Coca-Cola Company. Coca-Cola Journey Homepage: The Coca-Cola Company [online]. Copyright © 2018 THE [cit. 10.10.2018]. Dostupné ZDE.