COCKTAIL – realizujte své nápady pomocí umělé inteligence

11. 3. 2019

Umělá inteligence (AI) už není jen koncept ze sci-fi filmů, ale zcela reálné nástroje, které mohou pomáhat i v oblastech, jimiž se zabýváte vy - ať už v pomoci lidem s znevýhodněním, nebo při řešení environmentálních výzev.

Máte téma či nápad, které by bylo možné pomocí AI řešit? Chcete se dozvědět víc o tom, jak AI využít, a propojit se s technologickými partnery, kteří AI rozumí? Umělá inteligence se může uplatnit v mnoha oblastech – od rozpoznávání řeči, přepis textu či rozpoznávání obrazu, přes inteligentní asistentky jako například Cortana a inteligentní vyhledávače, po platformy umožňující strojové učení (machine learning) a další datové nástroje.

Microsoft nabízí řadu modulů a nástrojů, které můžete přizpůsobit svým potřebám a k řešení svého problému. Chcete se dozvědět víc o tom, co je umělá inteligence? Přečtěte si tento úvodní článek – Základy umělé inteligence: Proč nemá škodit, ale pomáhat.

Jako nezisková organizace můžete navíc od společnosti Microsoft získat podporu při adaptaci AI technologií. Prostřednictvím programu Umělá inteligence pro dobrou věc poskytují finanční prostředky, technologie a odborné poradenství lidem a institucím, které se podílejí na řešení humanitárních otázek, udržitelného rozvoje či pomoci lidem se speciálními potřebami.

Akci COCKTAIL pořádá TechSoup Česká republika ve spolupráci s Microsoft. Jejich cílem je vytvořit v českém a slovenském neziskovém sektoru lepší povědomí o tom, co je umělá inteligence, jak vás může společnost Microsoft v tématu podpořit a aby pomohli neziskovým organizacím najít partnery a konzultanty, kteří s vaší organizací dotáhnou nápad nebo řešení problému až k jeho realizaci.

Akce proběhne 27. března v pažských prostorách Microsoft (Vyskočilova 1561/4a, 140 00 Praha 4).

Program akce:

  • 17:30 Přivítání a inspirativní úvod do umělé inteligence
  • 17:50 Prezentace neziskových organizací – vybrané organizace během 3minutové prezentace krátce představí svou činnost a problém, který chtějí řešit. Moderátor akce vám položí jednu doplňující otázku.
  • 18:50 COCKTAIL – přestávka na koktejl, během které se vás přítomní konzultanti mohou doptat na další detaily. Naším cílem je vytvořit skupiny, které chtějí na daném tématu spolupracovat.
  • 19:20 Kulaté stoly – posaďte se s konzultanty a technologickými partnery, které zajímá váš projekt, a proberte jej více do detailů.
  • 19:50 Zhodnocení – zástupce každého kulatého stolu krátce přednese závěry z diskuze
  • 20:30 Předpokládaný závěr akce

Popište v přihlašovacím formuláři svůj nápad či problém, který řešíte. Na akci budou pozváni zástupci z 12 přihlášených organizací. Přihlášky posílejte do 21. března.

Více informací o konkrétních oblastech podporovaných společností Microsoft najdete zde:

Pracovní skupiny, které se vytvoří na akci COCKTAIL, budou moci svůj nápad či řešení dále rozvinout na akci HACKAITHON, která proběhne v květnu ve společnosti Microsoft, a kde vám budou k dispozici techničtí konzultanti. Budete tak mít možnost dotáhnout návrh svého řešení do podoby vhodné k podání žádosti o Microsoft AI grant a budete mít v ruce konkrétní plán, jak dále postupovat.

Podmínkou k pozvání na akci HAKCAITHON je účast na akci COCKTAIL, proto neváhejte a přihlaste se!


Zdroj: TechSoup Česká republika | Technologie pro neziskové organizace. TechSoup Česká republika | Technologie pro neziskové organizace [online]. Copyright © 2018 TechSoup Česká republika [cit. 11.03.2019]. Dostupné z: https://www.techsoup.cz/cocktail.