Čokoládový gigant M&M’s investuje miliardu do boje proti změně klimatu

10. 11. 2017

V M&M’s plánují ještě více přisladit. Čokoládový výrobce Mars se zavázal, že do roku 2050 investuje přesně miliardu amerických dolarů s cílem snížit o 67 % emise skleníkových plynů ve svém dodavatelském řetězci.

Reaguje tak na stanovisko Donalda Trumpa vystoupení USA od Pařížské klimatické dohody. Zavázal se tak v rámci své strategie udržitelnosti naplňovat tzv. Cíle udržitelného rozvoje.

„Mars působí na trhu již po čtyři generace, a předpokládáme, že ještě další čtyři bude. Jedinou možností, jak toho můžeme dosáhnout, je to, že budeme dělat takové věci, které zajistí zdravou planetu a současně prosperitu všem napříč dodavatelským řetězcem,“ říká výkonný ředitel Mars, Grant Reid, a dodává: „motor světového byznysu leží právě v dodavatelském řetězci, který je momentálně narušen a vyžaduje transformaci ve směru mezisektorové spolupráce.“

V rámci politiky tzv. „Udržitelné generace“, Mars plánuje vynaložit prostředky také do obnovitelné energie, udržitelné spotřeby, mezioborové spolupráce nebo například do podpory udržitelného zemědělství.

Provoz společnosti ve Spojených státech a v Anglii je zabezpečován pomocí energie z větrných elektráren. Využívat obnovitelnou energii chce Mars zavést také do dalších 11 zemí světa včetně Ruska, Číny a Indie. V Mars také doufají, že svými investičními pobídky v zemědělství nabídnou tradičním zemědělcům možnost, jak být šetrní k životnímu prostředí a zároveň z toho profitovat.

„Náš plán není jen o tom dělat dobré věci, ale především je o tom dělat to, co považujeme za nezbytné,“ sdělil Reid pro The Guardian. „A neděláme to z toho důvodu, protože je to správné, ale také protože je do dobré pro náš byznys.“ Reid navíc uvádí, že zvýšení efektivity v rámci dodavatelského řetězce přináší společnostem značnou konkurenční výhodu.

Mars tak navzdory rozhodnutí amerického prezidenta distancovat se od podepsané dohody vyjadřuje podporu celosvětového boje za dosažení stanovených cílů Pařížské klimatické dohody. Mars byl také jednou z mnoho společností, které v květnu podepsaly výzvu prezidentovi, jež měla jeho rozhodnutí zvrátit.

Pařížská klimatická dohoda z roku 2015 si klade za cíl zastavit zahřívání zemského povrchu dříve, než teplotní navýšení Země od začátku průmyslového věku přesáhne hranici 2° C. Dosavadní navýšení je již přes 1 °C. Ve snaze ukončit tento nárůst se v rámci dohody každá z podepsaných zemí zavázala omezit emise skleníkových plynů.

Mars oznámil své závazky k naplňování Cílů udržitelného rozvoje (SDGs) na zářijovém zasedání valného shromáždění OSN u příležitosti Týdne klimatu. V Mars věří, že svými aktivitami dokáží povzbudit další organizace, aby po jejich vzoru přijímaly obdobné závazky na podporu globálních cílů.

„Máme-li přispívat k plnění Cílů udržitelného rozvoje, musíme se změnit,“ říká Reid. „Přestože řada organizací již teď pracuje na svých udržitelných strategiích, současná úroveň pokroku však stále není dostatečná.“


Zdroj: The Chocolate Giant Behind M&M’s Pledges $1 Billion to Tackle Climate Change. [online]. Copyright © 2012 [cit. 10.11.2017]. Dostupné z: https://www.globalcitizen.org/en/content/mars-chocolate-mms-sustainability-plan-climate-cha/