CSR Snídaně k Světovému dni zdraví: Mluvme o duševním onemocnění i v práci

10. 4. 2017

Tématem letošního Světového dne zdraví, který tradičně připadá na 7. dubna, bylo duševní onemocnění. Tím je v různých podobách postiženo více než 300 milionů lidí po celém světě a tento počet se každým rokem zvyšuje.

Jak uvádí Světová zdravotnická organizace, počet lidí žijících s depresí se mezi lety 2005 a 2015 zvýšil o 18 %. Cílem kampaně, která letos nesla název Depression: let’s talk (Deprese: Mluvme o tom), je především snaha předcházet tomuto onemocnění a bojovat proti stigmatům, která jsou s duševním onemocněním spjata a jsou častou překážkou při jejich léčbě. Jak zajistit zaměstnaneckou duševní pohodu? Jak rozpoznat příznaky stresu a jak dosáhnout toho, abychom nevypustili duši? Na tyto, i mnohé další otázky, zodpověděla již tradiční CSR snídaně Asociace společenské odpovědnosti, která proběhla právě 7. dubna 2017 ve spolupráci se společností Unilever.

Prvním hostem byla Marie Salomonová, spoluzakladatelka neziskové organizace Nevypusť duši, jejímž hlavním cílem je zlepšení informovanosti Česka právě v oblasti duševního zdraví. Prostřednictvím svých preventivních programů, se kterými v Nevypusť duši seznamují jak mladé studenty středních škol, tak kupříkladu zaměstnance soukromého sektoru, se snaží nabídnout jasné a stručné rady, jak rozpoznat příznaky stresu a jak se s nimi případně vypořádat. ,,Základem všeho je ptát se dotyčných, co je trápí, jaké jsou jejich momentální problémy. To jsou témata, o nichž se v kancelářích příliš často nemluví,“ říká Marie Salomonová a dodává že, ,,duševní zdraví je individuální záležitostí.‘‘ To je také důvod, proč jsou participanti rozděleni do skupinek o maximálně 25 lidech, v rámci kterých komunikují, řeší vzájemné problémy a navzájem se otevírají jeden druhému. Jednou z hlavních náplní seminářů je poradit, jak pracovat se stále se zvyšujícím stresem. ,,Zkrátka snažit se lidem vysvětlit, že v neděli večer neřešíme e-maily z práce, ale věnujeme se sobě či rodině,‘‘ říká Marie Salomonová. ,,Důležité je uvědomit si, že duševní zdraví je nejdůležitější,‘‘ dodává na závěr.

Zuzana Kutková z oddělení HR společnosti Unilever více než padesátce účastníků snídaně představila, jakými způsoby lze podpořit duševní pohodu zaměstnanců. Společnost Unilever si klade bezpečnost a zdraví svých zaměstnanců za jednu ze svých hlavních priorit. Prostřednictvím benefitů a různých programů se tak snaží zlepšit fyzické a zároveň psychické zdraví svých zaměstnanců. ,,V neposlední řadě je ale důležité, aby zaměstnanci viděli ve své práci smysl,“ říká Zuzana Kutková. Jak lze tedy zaměstnanecké duševní pohody dosáhnout? Jedním z hlavních způsobů je nastavit pracovní dobu zaměstnanců dle jejich volby. ,,Jsme toho názoru, že kreativita se rozvíjí v čase, který si zaměstnanec sám zvolí. Někteří jsou nejvíce aktivní ráno, jiní naopak večer,‘‘ pokračuje Zuzana Kutková. Další formou podpory jsou zaměstnanecké benefity v podobě masáží či hodin jógy, které jsou zaměstnanci hojně využívány a propojují duchovní stránku s fyzickou. Mezi zaměstnanci se rovněž formují dobrovolnické skupinky, které zahajují jarní sezónu společnými běžeckými tréninky, dávají si navzájem předsevzetí, podporují se, sdílejí, komunikují a případně vedou debatu o tom, co změnit, aby se cítili dobře. Unilever je zároveň organizátorem řady workshopů, jejichž cílem je poradit, jak se vypořádat s případným tlakem či zvýšit sebevědomí žen, což je zájmem i značky Dove, která spadá do širokého portfolia společnosti Unilever.

Přesně v polovině CSR snídaně přišel čas pro menší pauzu, která se nesla v lehce aktivním duchu. Slovo si totiž vzala fyzioterapeutka Marie Zemánková, autorka programu Školy zad. Jak již název programu napovídá, je určen pro firmy i širší veřejnost, zkrátka pro ty, kteří mají problémy se zády způsobené nesprávným sezením či jednostranně vykonávanou činností. Jaký tedy existuje recept na zmírnění či eliminaci problémů spjatých s bolestí zad? ,,Úspěch tkví především v pravidelném cvičení a technice správného sezení,‘‘ říká Marie Zemánková a vyzvala účastníky snídaně k menší rozcvičce, na jejímž konci se dozvěděli, jak sedět nejen pohodlně, ale především správně, čímž lze předcházet například problémům s krční páteří. ,,Stres je s námi od počátku lidstva, ale na rozdíl od dnešní doby, byl eliminován veselím. Nesmíme na to zapomínat ani dnes a kompenzovat tak stres uvolněním,‘‘ dodává Marie Zemánková na závěr.

Po aktivní pauze přišel na řadu třetí host, kterým byl Jan König, spoluzakladatel a ředitel centra moderní rehabilitace ErgoAktiv. Jakým způsobem na nás stres působí a co s námi vlastně dělá? ,,Stres přináší dávku adrenalinu, soustředění se na danou situaci, kdy cítíme, že musíme situaci vybojovat. Zkrátka bojovat nebo utéct a je to právě stres, kterému můžeme děkovat za přežití,‘‘ zahajuje Jan König své povídání. Stejně jako předchozí hosté dodal, že je nezbytné, aby po vydatném stresu přišel čas pro regeneraci těla. ,,Relaxuj a zažívej,“ pokračuje a dodává, že tato fáze by neměla nastat pouze v momentě, kdy překročíme práh našeho bytu. Chronický stres, kterému jsme nevědomě vystavění, je původcem 50 až 80 % nemocí, jako jsou ekzémy, astma nebo kupříkladu mrtvice, která je čím dál častěji rozšířena mezi mladými lidmi. Pomocí stresového managementu se klienti centra ErgoAktiv učí, jakou cestou se mají vydat, aby na jejím konci byla osvobozená mysl. ,,Důležité je umět se zaměřit sám na sebe. Zavřít oči, postupně se uvolnit a najít ve svém nitru bod, ke kterému tíhneme,‘‘ hovoří Jan König a cvičení spolu s účastníky demonstruje.

Posledním hostem dubnové snídaně byl Matěj Lejsal, ředitel Domova Sue Ryder. V domově pečují o seniory, kterým nabízí pomoc v různých životních situacích – od pomoci starému člověku u něj doma až po důstojnou péči trvale ležícím seniorům v posledních fázích života. Matěj Lejskal hovořil o duševním zdraví a pociťovaném stresu a frustraci u starších lidí a zároveň, jak se se stresem vyrovnávají lidé, kteří pociťují tíhu toho, že je na ně odkázán někdo druhý. Jak ustát fakt, že vás stále někdo potřebuje? A co když v této roli selžu? ,,Právě selhání je věc, o které se mluví ze všeho nejhůře,‘‘ říká Matěj Lejsal a představuje čtyři způsoby, kterými se snaží v Domově vypořádávat se stresem. Tím prvním je supervize, tedy prostor diskutovat svou práci s nezávislým odborníkem. Bodem druhým je podpora psychologa a třetím bodem funkce kaplana, který nabízí podporu a rozhovor v duchovní oblasti, přičemž jeho služby jsou využívány jak zaměstnanci, tak klienty domu s jejich rodinami. A v neposlední řadě se v domě zaměřují na vzdělávání a pojmenovávání nejpalčivějších problémů. ,,Syndrom vyhoření může postihnout kohokoliv, vrátného nebo účetního,‘‘ říká Matěj Lejsal. ,,Stejně jako jsme zvyklí, že když se nám v autě porouchá nějaká kontrolka, odvážíme auto do servisu, měli bychom tak činit i v případě pochybností o našem duševní zdraví a vyhledat pomoc odborníka.‘‘ Jak by mohl podnikatelský sektor pomoci v zařízeních, jako jsou tato? ,,Důležité je pochopit, co je tématem stáří, setkat se a pobavit se o tom, dříve než si říkat o peníze. Nestačí jen dodat například invalidní vozíky, ale potřebujete i lidi, kteří je potlačí,‘‘ uzavírá Matěj Lejsal odpovědí na dotaz z publika své povídání.

Děkujeme všem vystupujícím i účastníkům za další skvělou vydařenou akci a již teď se těšíme na další CSR snídani, která proběhne 5. června 2017 u příležitosti Světového dne životního prostředí a v rámci Evropského týdne udržitelného rozvoje, netradičně venku, a sice v prostorech České zemědělské univerzity. Více informací přineseme již brzy.

Fotogalerii z akce zobrazíte zde. Snídani vizuálně zaznamenaly Katka a Marcela z Visual Coach.