CSR snídaně ke Světovému dni životního prostředí 2018

7. 6. 2018

Červnová CSR snídaně se konala při příležitosti Světového dne životního prostředí, jehož hlavním tématem se letos stal boj proti znečištění plasty v rámci výzvy #BeatPlasticPollution.

Úterý 5. června se setkání členů Asociace společenské odpovědnosti zabývalo jedním z hlavních témat udržitelného rozvoje, a to bojem s plastovými odpady, jejich zpracování a předcházení. V neobvyklých prostorách Podolské vodárny se sešlo na 70 zástupců firem a organizací, které se problému aktivně věnují, spolu s těmi, kteří se o problematice chtěli dozvědět více.

Jako první vystoupili zástupci partnerské společnosti Veolia, která byla partnerem červnové CSR snídaně. Tereza Karbanová, manažerka CSR a udržitelného rozvoje pro střední a východní Evropu, shrnula vztah skupiny Veolia k ochraně životního prostředí. Ondřej Gandžala krátce představil unikátní prostory Podolské vodárny. Michal Stieber, obchodní ředitel Divize využití odpadů, nabídl ucelený vhled do problematiky plastových odpadů, od snížení spotřeby přes kontrolu výrobních materiálů, efektivní zpracování odpadů a jejich návrat zpět do oběhu. Dodal, že pro zapojení plastů do oběhového hospodářství je hlavní výzvou propojit jednotlivé kroky a sjednotit zájmy různých stakeholderů.

Prvnímu zmíněnému kroku, tedy předcházení plastovým odpadům, se věnuje Ministerstvo životního prostředí v rámci iniciativy #DostByloPlastu, kterou příchozím představila Kristýna Seidlová. Hlavním cílem je přimět veřejnost k zamyšlení nad vlastní spotřebou jednorázových plastů, jako jsou kelímky nebo plastové příbory, a jejich nahrazení vlastním, znovu použitelným nádobím.

Soňa Jonášová z Institutu cirkulární ekonomiky představila iniciativu pro zavedení vrátných, zálohovaných pet lahví, na které Institut pracuje spolu s Karlovarskými minerálními vodami. Přestože velké množství pet lahví se v České republice třídí, jejich recyklace má svá omezení a do oběhu se dnes vrací přibližně polovina. Zavedení vratných lahví by mělo zajistit jejich efektivnější zpracování a dlouhodobější využití.

Poslední dvě firmy, které během snídaně vystoupily, mimo jiné patří mezi finalisty letošních Cen SDGs v kategorii Byznys. První z nich byla společnost MIWA. Název je zkratkou pro motto „Minimal Waste“, tedy minimum odpadu, čehož se také snaží dosáhnout. Tereza Dohnalová a Lukáš Otevřel věří, že nejlepší obal je žádný obal. Proto MIWA nabízí inovativní řešení, které výrobcům, prodejcům i spotřebitelům umožní efektivní prodej a pohodlný nákup potravin bez zbytečných obalů.

Druhým finalistou a posledním řečníkem CSR snídaně byl Robin Dufek zastupující společnost JRK Česká republika, která se zaměřuje na třídění (nejen) plastového odpadu. Nejen, že firma dodává recyklační technologie, ale její zástupci osobně jezdí do obcí a měst, mluví s obyvateli, odpovídají na zvídavé otázky a aktivně se podílejí na úspěšném zavedení místního systému pro recyklaci odpadů. Právě osobní přístup je klíčem k úspěchu, který prospívá jak životnímu prostředí, tak i jednotlivým obcím a domácnostem.

Většina příchozích po skončení programu využila příležitosti podívat se na Prahu z vrcholu vodárenské věže, prohléhnout si mohli také Muzeum pražského vodárenství. Děkujeme všem členům za účast a těšíme se na další snídani, která se uskuteční v druhé polovině září.

Fotogalerii z akce si můžete prohlédnout ZDE (fotograf: Jan Nechvíle).