CSR snídaně tentokrát Bez bariér

16. 4. 2018

Ve čtvrtek 12. dubna se 20. patře Slunečné místnosti v sídle České spořitelny sešli členové Asociace společenské odpovědnosti na další z řady inspirativních CSR snídaní, která byla tentokrát stejně jako vybrané prostory „bez bariér“.

Ráno plné příběhů o životě a práci s postižením zahájila Markéta Šetinová z Asociace společenské odpovědnosti, která uvedla téma inkluze a sociálních nerovností ohlédnutím za jeho vývojem v posledních desetiletích: „Přístup k hendikepovaným se hodně změnil, od izolace přes nevšímání až po integraci, která umožnuje naplno využívat ekonomický potenciál naší společnosti.“

A přesně o to usilují i jednotlivé projekty, které byly představeny během čtvrteční CSR snídaně. Vzhledem k vyššímu počtu řečníků byly příspěvky vůbec poprvé prezentovány metodou „Pecha Kucha“, tedy formou krátkých, informacemi nabitých prezentací, jejichž přísné časové omezení přineslo i několik humorných okamžiků.

Na půdě České spořitelny, která byla partnerem dubnové snídaně, příchozí přivítala Markéta Duchková a pohovořila o vztahu společnosti ke společenské inkluzi: „Integrace osob se zdravotním handicapem je pro nás zcela přirozená a klíčová od počátku České spořitelny. Opakovaně jsme získali ocenění Bezbariérová banka roku a Handicap Friendly Bank. Těší nás, že se podmínky pro osoby s handicapem stále zlepšují, ale přesto nesmíme zahálet a stále služby zlepšovat.“ Poté už předala slovo první prezentující, kolegyni Iloně Uhlářové, která má na starosti projekt „Banka bez bariér“.

Iniciativa České spořitelny zajišťuje inkluzivní přístup ke klientům ve všech částech bankovnictví: od poboček přes bankomaty, až po internetové bankovnictví, stejně tak k vlastním zaměstnancům, kterým přizpůsobuje pracovní podmínky a nabízí specializované stáže. „Cílem České spořitelny je být bankou pro všechny. Proto se snažíme naše služby a náš osobní přístup uzpůsobovat i lidem s různým druhem handicapu. Soustavně se snažíme bourat nejen fyzické bariéry, ale zejména ty psychické, které jsou často v nás samých,“ doplňuje Ilona Uhlářová.

Na toto téma navázali Anna Kaucká a Martin Švihovec z neziskové organizace Rytmus, která se věnuje především začleňování lidí s postižením do společnosti jak ve škole, tak v práci i v osobním životě. Kromě úspěšných asistenčních programů představili soutěž „Stejná šance – Zaměstnavatel 2018“, oceňující zaměstnavatele, kteří na pracovním trhu dávají lidem se zdravotním znevýhodněním stejnou šanci. Zaměstnavatele je možné nominovat do 23. dubna 2018 (nebo podle krajů) zde.

Portus Praha se zaměřuje výhradně na pomoc dospělým s postižením v běžných životních situacích. Svým klientům nabízí práci v sociálně terapeutické dílně. Poskytuje jim chráněné bydlení i podporu při hledání bydlení samostatného, kdy hlavním cílem je opět začlenění do společnosti. Jak říká Gabriela Štěpánková, „loď v přístavu je v bezpečí, ale proto se lodě nestaví.“

Tereza Bezpalcová, majitelka masážního Studia Světélko, které zaměstnává pouze slabozraké a nevidomé maséry, ukázala zdravotní hendikep v jiném světle. Zrakové postižení není pro její zaměstnance překážkou, ale díky citlivému hmatu naopak výhodou. Svou prací se masážní studio snaží překonat bariéry, které jsou převážně jen v našich hlavách.

Rozvoji individuálních zájmů a schopností se věnuje specializované grafické studio Maturus, založené Nadací Jedličkova ústavu. Jeho ředitelka, Jitka Čechová, představila jak fungování studia, tak i jeho tvorbu. Lidé s postižením se zde učí vizuální tvorbě a v mnoha případech pracují na reálných zakázkách pro klienty všech velikostí.

Jako další promluvily Petra Helebrantová a Mirka Kroupová z OZP Akademie, neziskové organizace, která se zaměřuje na vzdělávání a sbližování lidí se zdravotním postižením a lidí bez hendikepu. Kromě odborných a osvětových kurzů vydává organizace také vlastní publikace, z nichž poslední kniha osobních příběhů (Ne)normální vyhrála prestižní novinářskou cenu.

Sociální podnik Ergotep, o kterém promluvil Jan Pospíchal, zaměstnává osoby s postižením (84 % z celkových tří set zaměstnanců) a zprostředkovává jejich služby v oblasti provozu e-shopů, back office procesu či zákaznických center, dalším firmám. Úspěšný podnik má v současnosti prodejní místa jak po České republice, tak i v Polsku a na Slovensku.

Další příspěvek stočil pozornost k pacientům, kteří se vyrovnávají s následky mrtvice. Organizace ERGO Aktiv poskytuje následnou péči, pomáhá jim vrátit se do života a dosáhnout osobních cílů. Jak Jan König s úsměvem zmínil, „přestože mají své klienty velice rádi, nepotřebují jich mít o mnoho víc.“ Proto se ERGO Aktiv zároveň snaží zvýšit povědomí o nebezpečí mrtvice v každém věku, propagovat zdravý životní styl a varovat před chronickým stresem srze kampaň Řekni stres.

Rychlý sled prezentací uzavřel jako poslední řečník Petr Vlach z Tichého spojení s projektem Tichá linka. Aplikace pomáhá neslyšícím plnohodnotně komunikovat s nemocnicí, úřadem, bankou a dalšími institucemi. Jak Petr Vlach s hrdostí řekl, „naučili jsme sluchově postižené telefonovat“. Do projektu se mimo jiné zapojila i partnerská Česká spořitelna.

Mezi sérii příspěvků byl pro zpestření zařazen tematický kvíz o ceny a po skončení oficiálního programu následoval neméně důležitý networking nad dobrou kávou a širokým výběrem občerstvení, které na CSR snídani štědře poskytl sociální podnik Tichá kavárna, první pražská kavárna s neslyšící obsluhou.

Fotogalerii od Petra Klappera naleznete na tomto odkazu.


Česká spořitelna
Jsme banka s nejdelší tradicí na českém trhu. Vždy nám šlo o to naučit lidi hospodařit a zajistit jim přístup k prosperitě. Své služby tak poskytujeme jednotlivcům, malým a středním podnikům, městům a obcím. Financujeme však i velké korporace a poskytujeme služby v oblasti finančních trhů. Mnohé z našich produktů a služeb jsou jedničkami na českém trhu. Od roku 2000 jsme součástí silné středoevropské Skupiny Erste. Posilujeme finanční gramotnost a jsme partnerem několika VŠ. Od samých začátků podporujeme rozvoj svého okolí a místních komunit. Usilujeme o zkvalitnění školství, podporujeme seniory, lidi s mentálním postižením a věnujeme se prevenci drogových závislostí. Svůj přístup a své služby přizpůsobujeme lidem s různým druhem handicapu. Více informací naleznete na www.csas.cz a www.bankabezbarier.cz.