CSR snídaně u příležitosti Světového dne životního prostředí

6. 6. 2017

V pondělí 5. června se uskutečnila CSR snídaně u příležitosti Světového dne životního prostředí. Akce se tentokrát konala pod širým nebem v libosadu České zemědělské univerzity v Praze.

Světový den životního prostředí je vnímán jako nejdůležitější den OSN k povzbuzení celosvětového povědomí na ochranu životního prostředí. Od svého založení v roce 1974 se tento den stal globální platformou k šíření povědomí o životním prostředí, a je oslavován ve více než 100 zemích světa. Lidé by v tento den měli dělat něco dobrého pro naši Zemi. Letošní téma kampaně pro Světový den životního prostředí mělo moto “spojovat lidi s přírodou” s hashtagem #TogetherWithNature. Jednalo se tak o ideální možnost uspořádat CSR snídani v přírodě a oslavit tak tento den.

První řečník červnové CSR snídaně byl přímo z hostitelského místa. Kateřina Černý Pixová, proděkanka pro rozvoj v rámci Fakulty životního prostředí na ČZU v Praze, mluvila o tom, jak univerzita dále pracuje s životním prostředí: “Otázce životního prostředí se věnujeme dlouhodobě. Mimo čištění vody, čištění půdy a tak podobně, probíhá projekt na monitoring ovzduší, který je právě ve vývoji.” Univerzita se na péčí o životní prostředí v areálu kampusu univerzity velmi zaměřuje. Kromě libosadu, který se začal budovat v roce 2013, je celý univerzitní kampus řešen velmi chytře a co nejvíce přírodně. Neustále se v areálu staví nové budovy, které jsou potřeba pro výzkumné účely. “Všechny nové budovy v kampusu jsou postaveny ve styly chytrých budov. To například znamená, že se klimatizace automaticky vypne při otevření oken. Zaměřujeme se na recyklaci, kdy se třídí vše, co se dá. Snažíme se v areálu také pečovat o čistění a spotřebu vody, výdejní automaty na cukrovinky a drobné potraviny ukazují poměr jednotlivých složek potravy a tak podobně,“ dodává Kateřina Černý Pixová.

Druhým řečníkem byla Tereza Karbanová, CSR manažerka ze společnosti Veolia. Tato společnost je předním dodavatelem služeb na českém vodohospodářském trhu, zajišťuje výrobu a distribuci pitné vody a odvádění a čištění odpadních vod. Je také jedním z největších výrobců a dodavatelů tepla v České republice. Mimo jiné zajišťuje spolehlivé a ekonomicky efektivní druhotné využití vedlejších energetických produktů, to vše při dodržování přísných požadavků na ochranu životního prostředí. “Veolia je v CSR aktivitách pevná a stálá, udržitelný rozvoj řešíme celosvětově. Z hlediska udržitelného rozvoje máme 9 závazků, z toho 3 se týkají přímo životního prostředí. Výrazná je naše podpora biodiverzity, jako Veolia chceme celosvětově na toto téma poukázat,” dodává Tereza Karbanová. Veolia vychází z poznání, že lidé jsou součástí přírody a celý ekosystém naší planety je provázaný společnými vazbami. V rámci nového projektu Tajný život města spolupracuje Veolia se školami v České republice i na Slovensku. Školy zapojené do projektu objeví zajímavé lokality a rostlinné druhy ve svém okolí, které prezentují široké veřejnosti. Navíc studenti objeví kouzlo badatelsky zaměřeného vzdělávání, které může přispět k větší oblibě výuky přírodovědných předmětů na školách.

Jako třetí vystoupil Filip Hůlka z EcoTwinBag. Jejich ekologické odpadkové pytle EcoTwinBag umožňují uživatelům snadno oddělit až čtyři různé druhy odpadu v jedné nádobě. Ekopytle se snadno vejdou do jakéhokoliv stávajícího odpadkového koše a rozdělí ho do různých sekcí, takže uživatel může oddělit recyklovatelné položky jako je sklo, kartony a plasty od směsného odpadu. “Největším problémem při třídění odpadu je člověk sám. V dnešní pohodlné době, kdy lidé nechtějí udělat ani jeden pohyb navíc, je třeba přijít s jednoduchým a efektivním řešením třídění odpadu hned na prvním stupni. Vše musí být co nejjednodušší.” říká Filip Hůlka. Ekologický odpadkový pytel systémově rozčleňuje stávající odpadkové koše tak, aby co nejvíce zjednodušil uživateli třídění odpadu. Výrobek může být z odolného plastu a dodávat se v různých tvarech a velikostech v závislosti na velikosti odpadkových nádob. Objem odpadkového koše tak může být rozdělen na minimálně dvě a více komor. Jednotlivé komory do sebe zapadají jako puzzle a perfektně vyplňují prostor odpadkového koše. Uživatel tak může třídit odpad přímo ve svém stávajícím koši. “Zvažovali jsme, že je budeme vyrábět z rychle rozložitelného plastu, ale dnes nikdo nedokáže odhadnout, co se stane v půdě, když se poté rozloží,” dodává ke složení odpadkových pytlů Filip Hůlka.Další z řečníků byl Jan Mára z francouzské společnosti ARMOR s.r.o., která tvoří kompatibilní spotřební materiály pro klasický, inkoustový, laserový a termotransferový tisk, výrobky pro tisk na kancelářský a fotografický papír, a také čistící přípravky pro výpočetní a kancelářskou techniku. Jan Mára během představení dodal: „V České republice dis­ponujeme takovou skladovou zásobou, aby mohla bez problémů zásobovat všechny své zákazníky. Za téměř 100 let existence na trhu spotřebního materiálu vždy zavádíme nové technologie a podporujeme všechny, kteří odpovědně přistupují k životnímu prostředí a chrání jej. S inovacemi přichází všechny divize naší společnosti.” Například tonery OWA ARMOR jsou unikátní kombinací ekonomického a ekologického ře­šení, které umožňují splnit požadavky společenské odpovědnosti firem v oblasti ochrany životního prostředí. Novinkou je pružný fotovoltaický film ASCA© s nízkým obsahem uhlíku, který ARMOR vyrábí od roku 2016. Díky ASCA© bude možné volně zpřístupnit energie všem. Tento nový materiál, jež představuje jedinou technologii bez použití silikonu a drahých kovů, se přidává k celé rodině ekologicky odpovědných inovací. Od roku 2008 ARMOR také přispívá dobrovolné iniciativě Global Compact, a od roku 2014 tvrdě pracuje na tom, aby dosáhl svých korporátních cílů sociální odpovědnosti.

Společnost Retela se zaměřuje na systém sběru a recyklace elektroodpadu. Jiří Šmejkal z Retely představil jejich neziskový projekt sběru použitých mobilních telefonů s názvem REMOBIL. “Hromadění nepoužívaných mobilních telefonů neustále roste. Mezi lety 1990 až 2000 vzniklo v ČR asi 45 tisíc kusů odpadních mobilních telefonů. V letech 2000 až 2010 celkem 6,5 miliónu. V letech 2010 až 2020 je odhad na 26,3 miliónů.” říká o hromadění mobilu Jiří Šmejkal. Jak projekt funguje? Ve firmách, školách nebo obcích je umístěn sběrný box, který je na 1 až 2 měsíce k dispozici na recepci, vrátnici, kanceláři či v jiných společných prostorách. Poté se sebrané mobilní telefony nechají svést a vše je předáno k recyklaci. Po spočítání vybraných mobilních telefonů se vystaví certifikát o úspoře životního prostředí. Z každého mobilního telefonu jde část na Jedličkův ústav. Na závěr dochází k samotnému zpracování nebo opětovnému využití, kdy handicepovaní mobilní telefony demontují na jednotlivé komponenty. Ty pak předávají k dalšímu využití a recyklaci. “Recyklací 100 kusů mobilních telefonů uspoříte 967 km ujetých v průměrném osobním automobilu, 2 990 litrů pitné vody, 159 kg CO2, které díky vám nebude vypuštěno do ovzduší. Navíc dáte práci na16 hodin pro handicepované,” říká o jednom odevzdaném mobilním telefonu Jiří Šmejkal.

Posledním řečníkem byla Michaela Náplavová ze společnosti Oxytree. Oxytree je strom s výjimečnými vlastnosti. Jedná se o trvanlivou a ne příliš náročnou rostlinu, při jejím pěstování nehrozí její bujný růst. Má kvalitní dříví, které je vyhledávaná surovina pro průmysl, a taky pro jeho vysokou hodnotu výhřevnosti. Kromě toho, tento strom po kácení znovu roste. Během představení Oxytree byli účastníci CSR snídaně svědky zasazení stromku přímo na půdě ČZU v Praze.

Občerstvení na červnové CSR snídani připravila cateringová společnost Ethnocatering. Ta poskytuje ženám migrantkám důstojné zaměstnání a pomáhá jim prostřednictvím jejich tradiční dovednosti k integraci do české společnosti. Ženy mají možnost se dále vzdělávat a rozšiřovat si svou kvalifikaci. Zisk z Ethnocateringu je použit na rozvoj integračních programů komunitního centra InBáze, které pomáhá migrantům nalézt důstojné místo v české společnosti.