CSR: Univerzity spoluvytvářejí svou zemi

8. 12. 2014

Studenti tří pražských vysokých škol společně navrhli, jak se chovat odpovědněji, a debatovali s představiteli firem, které CSR podporují.

V pátek 5. prosince na České zemědělské univerzitě v Praze diskutovali Milan Vašina (generální ředitel T-Mobile, a.s.), Michaela Chaloupková (členka představenstva ČEZ, a.s.), Vratislav Janda (ředitel pro korporátní záležitosti Nestlé Česko a Slovensko), Daniel Rubeš (personální ředitel AGROFERT, a.s.), Vladimír Víšek (manažer pro udržitelný rozvoj IKEA) a Christian Katholnigg (výkonný ředitel CSR Company Austria) o tom, jak tyto společnosti uplatňují společenskou odpovědnost firem a jak na tomto poli mohou spolupracovat s vysokými školami.

Tato panelová diskuse byla prvním blokem celodenní konference nazvané Univerzity spoluvytvářejí svou zemi, kterou společně připravily Česká zemědělská univerzita v Praze, Vysoká škola ekonomická v Praze a Univerzita Karlova. Další blok byl věnován výuce tohoto tématu na vysokých školách. V třetím závěrečném bloku byl představen společný projekt těchto univerzit, včetně nejzajímavějších studentských prací, které měly potenciál uplatnit se ve skutečné CSR strategii univerzit. Konference se zúčastnilo 140 zástupců z řad studentů, pedagogů, firem i neziskových organizací z ČR a sousedních zemí. Partnerem konference byla Asociace společenské odpovědnosti.

Studenti navrhovali cílenou podporu dobrovolnictví a spolupráce s neziskovými organizacemi, podporu veřejně prospěšných studentských organizací a projektů, osvětu racionálního nakládání s odpady, pořádání manažerských kurzů pro neziskové organizace, půjčovnu notebooků, uplatnění CSR principů při výuce prostřednictvím začlenění do výuky projektového řízení atd.

Udržitelný přístup přináší konkurenční výhodu

Chile vytvořila strategii s názvem University builds the country. Francie očekává od univerzit, že převezmou vůdčí roli v prosazování inovací nejen technologického charakteru, ale i v oblasti společenské a environmentální. Prestižní belgická Université catholique de Louvain chce být laboratoří efektivního uplatnění CSR. Národní akční plán společenské odpovědnosti organizací v ČR, publikovaný Ministerstvem průmyslu a obchodu letos na jaře, prozatím od univerzit očekává víceméně jen socio-ekonomický výzkum v této oblasti. I české vysoké školy však mohou a chtějí nabídnout společnosti více.

Studenti ČZU, VŠE a FHS UK do projektu vstupovali s velmi rozdílným očekáváním, odpovídajícím zaměření jednotlivých univerzit, resp. studijních oborů, přirozená výměna názorů a zkušeností přinesla do společné týmové práce žádoucí impulsy. Studenti se také museli zabývat strategickým přístupem, tedy uplatněním CSR principů v návaznosti na základní vize a cíle firmy, ne jen jako okrajovou formu PR apod. Studenty motivovalo, že vedle analýzy praxe velkých firem mohli navrhnout konkrétní kroky pro univerzitu, tedy organizaci, kterou znají zblízka a mají naději, že jejich vybrané podněty budou opravdu využity.

Studentská práce přinesla cenné impulsy do dalšího rozvoje strategického plánování v době, kdy se připravuje tzv. Strategický záměr VŠ na období 2015–2020, který počítá s explicitním vymezením rozvojových cílů v oblasti tzv. třetí role univerzit. Projekt navrhuje možné mechanismy každoročního uplatnění nových podnětů v tzv. Realizačním plánu vztaženém ke Strategickému záměru VŠ. Pozitivní zkušenosti vedou zúčastněné vysoké školy ke snaze pokračovat v navázané spolupráci formou společných studentských týmů i v dalších letech.

Zdroj: TZ, Česká zemědělská univerzita, Mgr. Josef Beránek, tiskový mluvčí; +420 774 557 699; tiskove@czu.cz; www.czu.cz