Čtenáři knih nyní mohou podpořit vzdělávání dětí ohrožených chudobou

3. 9. 2019

Akci „Každá kniha pomáhá“ organizují Nadace Naše dítě a Nadace Albatros.

Nadace Naše dítě a Nadace Albatros spojily síly ve společném projektu „Každá kniha pomáhá.“ V něm se zaměřují na tzv. neviditelný hendikep chudoby, který se týká téměř 10 % občanů České republiky a kriticky dopadá samozřejmě i na děti. Příjmová chudoba je vyčleňuje z kolektivu a znevýhodňuje ve výběru budoucího povolání. Záměrem obou nadací je podpořit mimoškolní vzdělávání dětí ze sociálně slabých rodin. Přispět může každý. Jednoduše: nákupem knihy.

Ohrožení příjmovou chudobou se týká 9,6 % Čechů. V šedé zóně mezi bezdomovectvím a životem na hranici příjmové chudoby žije podle údajů Českého statistického úřadu přibližně 960 tisíc Čechů. Pro rodinu se dvěma menšími dětmi činí hranice příjmové chudoby 25 122 korun. „Potíž vyjít s příjmy mají zejména samoživitelky s dětmi, které často stojí před rozhodnutím, zda dětem zaplatit obědy, nebo školní výlet, a mnohdy jim nezbývá než hledat pomoc u charitativních organizací, “ říká Zuzana Šafářová z Nadace Naše dítě.

Nejvíce ohrožení chudobou jsou samotní rodiče se dvěma dětmi – celkem je to 34,1 %.

Mladí lidé s rodiči se základním vzděláním, mají u nás v porovnání s evropskými státy jen velmi malou šanci na dosažení vysokoškolského titulu. Špatná ekonomika rodiny tedy v Česku nadprůměrně snižuje šance dětí na úspěch ve škole. Pokud vzdělání dítěte závisí na chudobě rodičů a jeho chudoba na vzdělání, lze předpokládat, že v části populace se chudoba dědí. Jednou z příčin je i to, že děti a mladí lidé z těchto ohrožených skupin neznají jiný způsob života, nemají pozitivní vzory a neumí problém sami vyřešit. Situace ale není bezvýchodná. Bez ohledu na nastavení systému, ta nejúčinnější pomoc je vždy tehdy, když konkrétní člověk pomůže konkrétnímu člověku.

Podle uznávaného dětského psychologa prof. PhDr. Et PhDr. Radka Ptáčka, Ph.D., MBA. chudoba prostřednictvím mnoha mechanismů ovlivňuje nejen aktuální stav dítěte, ale především jeho vývoj. A na děti má zvláště kritický dopad. Jedním z faktorů, který ovlivňuje budoucí volbu povolání dítěte a jeho touhu se vzdělávat je totiž i způsob, jakým tráví svůj volný čas.

Jestliže dítě žije v rodině, která se potýká s chudobou, má minimální šanci využít nabídku mimoškolního vzdělávání. V zájmových kroužcích děti mohou rozvíjet svůj talent, zručnost, fantazii, dovednosti a znalosti. Naučí se hospodařit s časem a také jim setkávání a spolupráce s vrstevníky pomáhají zvýšit sebevědomí, vyzkoušet si, co ho baví a jít za svým cílem.

Pokud ale rodiče finance na mimoškolní vzdělávání nemají, dítě si toto neprožije. Podle profesora Radka Ptáčka jsou překážky mnohem složitější. „Rodiče o možnostech mimoškolního vzdělávání a rozvoje dětí v řadě případů nevědí, mnoho z nich podstatě a významu této části vzdělávání nerozumí. Nejsou pak schopni poskytnout svým dětem dostatečnou podporu pro to, aby dosáhly vyššího vzdělání než oni.“

V nadcházejícím školním roce Nadace Naše dítě společně s Nadací Albatros umožní dětem z rodin žijících pod hranicí příjmové chudoby vybrat si některý kroužek ze široké škály mimoškolního vzdělávání, který jim uhradí.

A dětem mohou pomoci i čtenáři knih. Koupí knihy na e-shopu Albatros Media (www.albatrosmedia.cz) v termínu od 1. do 15. září přispějí 10 Kč na lepší budoucnost konkrétních dětí. Nadace Albatros vybrané finanční prostředky zdvojnásobí a Nadace Naše dítě je přerozdělí dětem, které to nejvíc potřebují.

„Za každým dítětem, kterému pomůžeme překročit stín chudoby, musíme vidět nejen jeden zachráněný život, ale též další generace dětí a lepší společnost,“ uzavírá profesor Ptáček.


Zdroj: Tisková zpráva, Čtenáři knih nyní mohou podpořit vzdělávání dětí ohrožených chudobou. Akci „Každá kniha pomáhá“ organizují Nadace Naše dítě a Nadace Albatros. Nadace Albatros.