Další z cyklu našich CSR setkání se uskutečnilo poprvé v Brně

29. 9. 2017

Ve středu 27. září se konal brněnský CSR Brunch. Akce s podtitulem „Podzimní inspirace“ se uskutečnila v prostorách Administrativního a školícího centra Krajského úřadu Jihomoravského kraje na Cejlu v Brně.

Účastníci CSR Brunche přivítala Markéta Šetinová z Asociace společenské odpovědnosti, která představila Ivo Minaříka, vedoucího odboru regionálního rozvoje Jihomoravského kraje. Ten uvítal hosty v prostorách Krajského úřadu. Dále poznamenal, jak Jihomoravský kraj spolu se sídelním městem Brnem vzkvétá. Kraj se snaží podporovat nové přístupy, inovativní projekty a start-upy s mladými lidmi. Velkým trendem zde začíná být také sdílená ekonomika.

Po přivítání začal blok bleskových inspirací ze světa členů Asociace společenské odpovědnosti. Sekci otevřela Michaela Náplavová, marketingová manažerka Oxytree, které bylo partnerem CSR Brunche. Michaela hostům představila rychle rostoucí strom, který firma dováží ze Španělska. Tato klimatická rostlina disponuje výjimečnými vlastnostmi. Je totiž mimořádně užitečná pro zlepšení kvality vzduchu a pro podporu ochrany životního prostředí. „Kvůli odlesňování mizí po celé Evropě ročně tisíce hektarů lesa. Odlesňování způsobuje nejenom hubení volně žijících živočichů, pro které je les domovem, ale taky vede vysokým tempem ke zhoršení kvality ovzduší. Oxytree je díky jeho rychlému růstu ideální k řešení problémů objevujících se z nedostatků kvalitního dřeva pro průmysl,“ dodala Michaela během své prezentace.

Po Oxytree představila báječná Marie Zemánková svou Školu zad. Podle dat až 80 % lidí zažilo bolest v zádech, ale dle jejich zkušeností je to až 90 %. Marie se na svých kurzech snaží naučit lidi správně sedět při sedavé práci, správně zvedat břemena a celkově předejít bolesti v zádech. Marie Zemanová nakonec účastníkům prozradila tip na zdravé sezení: „Posaďte se úplně dozadu k opěradlu a dejte ruce za záda až za opěradlo a zasuňte bradu dozadu. Vnímejte, co se to s vaším tělem děje… Často vás totiž bezvadně bolí záda, hlava nebo obojí, že? Přesně to je totiž nevyhnutelným následkem špatného sezení. Tělo je sice dokonalý živý stroj, kde do sebe vše zapadá, ale když budete přetěžovat a nesprávně používat jednotlivé části, stroj se porouchá. Špatné postavení jedné části ovlivní nějakou další, a ta zase jinou.“

Aktivity Obsahové agentury prezentoval Jakub Bůšek, který je v agentuře zodpovědný za marketing a analytiku. Obsahová agentura dodávání firmám copywriting a obsahové strategie. Její zaměstnanci milují psaní, a proto se snaží vylepšit texty firem, které tyto aktivity až tak nezvládají. Aktuálně připravili balíčky workshopů na téma, jak si připravit vlastní obsahovou strategii. V průběhu kurzů účastníky naučí, jak napsat text přesně takovým způsobem, aby je rozplakal, a naopak.

Richard Prajsler představil společnost Inpublic Group. Ta přináší cestujícím hromadné dopravy každý den nové podněty. Podněty k rozvoji osobnosti, ke zjištění si skutečnosti o produktech a službách, k procvičení si mozkových závitů. Přináší jim také úsměv do každodenní šedé jízdy autobusem nebo tramvají. Ve vybraných lokalitách je vysílání spojeno s dopravními informacemi o trase a zastávkách, ale jejich vysílání jsou také edukativní a smysluplné.

Sylvie Formánková z Mendelovy univerzity v Brně popsala společenskou odpovědnost v akademickém sektoru. CSR a udržitelnost vnímají univerzity z více různých úhlů. Akademičtí pracovníci jsou v dané oblasti odborníci a teoreticky přednášejí univerzitním studentům o CSR. Druhou rovinu tvoří sami studenti, kteří díky diplomové práci a praxi mohou začít s organizacemi a firmami spolupracovat prakticky a navzájem si pomoci. Poslední úhlem pohledu je samotná Provozně ekonomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně, která díky svým vzdělaným akademikům dokáže proškolit pracovníky a zaměstnance firem Jihomoravského kraje, kteří se CSR zatím nemají žádné zkušenosti.

Catering připravili žáci Střední školy pro tělesně postižené Gemini Brno

Na CSR Brunchi představili své aktivit také noví členové Asociace společenské odpovědnosti. Prvním z nich byl Richard Pinkas ze sociální firmy Call Centrum Kolibřík. Moderního, ale tak trochu jiné call-centra. V Kolibříku realizují jménem jejich klientů telemarketingové inbound i outbound kampaně a sjednávají schůzky obchodním zástupcům. Většina zaměstnanců je tvořena osobami se zdravotním postižením, osobami dříve dlouhodobě nezaměstnanými nebo osobami jinak sociálně vyloučenými a handicapovanými. Svým zaměstnancům věnují maximální péči a servis, absolvují mnoho dní tréninků a nácviků a s reálným zákazníkem přijdou do kontaktu až tehdy, kdy jsou zcela sebejistí.

Posledním prezentujícím prvního bloku byl Marek Grufík z P&G Management Invest s.r.o., který se se svými projekty zaměřuje na vzdělávání v oblasti financí. Snaží se také upozorňovat na nástrahy a triky nejen finančních poradců, ale i všudypřítomnou prodejní reklamu, která to s lidmi často nemyslí zcela upřímně.

Po bleskových prezentacích představila Markéta Šetinová #GivingTuesday, světový svátek dárcovství, který Asociace společenské odpovědnosti v Česku zastřešuje již druhým rokem. Kampaň se koná po celém světě ve stejný den, oslavuje se vždy v úterý následující po dni díkůvzdání a nákupním šílenství na Black Friday a Cyber Monday. Letos #GivingTuesday připadá na úterý 28. listopadu 2017. Mezi nejúspěšnější výzvy minulého ročníku patří nezisková organizace Lékaři bez hranic, která vyhlásila zvláštní dárcovskou výzvu. Dárci jim pomohli shromáždit 100 000 Kč na pomoc na severu Nigérie, která v té době bojovala s jednou z největších humanitárních krizí. Výzvu podpořila společnost TextilEco, která se zabývá sběrem nepotřebného oblečení a jeho dalším ekologickým zpracováním. Ta každý zaslaný finanční příspěvek v rámci výzvy zdvojnásobila. Společně se jim podařilo vybrat více než 800 tisíc Kč.

Na Markétu navázal Lukáš Hejna ze Sdružení VIA, který představil možnosti dárcovství přes online platformu Darujme.cz. Ta je největší platformou pro online dárcovství v Česku. Neziskovým organizacím a dárcům zpřístupňuje důvěryhodné, komplexní a přehledné prostředí pro moderní formy dárcovství. Zapojit se může skutečně každý – firma, nezisková organizace, vzdělávací instituce nebo rodina a jednotlivci. Lukáš dále vysvětlil pojem Peer-to-Peer Fundraising, a také důvody, proč by se do něj mělo zapojit co nejvíce lidí, a proč je #GivingTuesday nejštědřejším dnem v roce a jak je tento svátek unikátní.

Úžasný catering pro účastníky připravili žáci Střední školy pro tělesně postižené Gemini Brno, která sdružuje postižené a zdravé studenty a učí je vzájemné toleranci a pochopení.

Děkujeme všem zúčastněným a těšíme se na naši další členskou akci, Společensky odpovědný networking s tématem Partnerství. Uskuteční ve společnosti Avast 10. listopadu 2017.