Den Afriky 2024: Vzdělávání pro 21. století a další pomoc ADRA

Ze světa členů

24. 5. 2024

Dne 25. května si každoročně připomínáme Den Afriky. Den, který oslavuje získání nezávislosti několika afrických států, zároveň ale i upozorňuje na řadu problémů, kterým tento pestrý kontinent nadále čelí.

Tématem, ke kterému se letošní Den Afriky vztahuje, je vzdělávání. A to s důrazem na vzdělávání takovou formou, aby byli Afričané schopni obstát v podmínkách a požadavcích 21. století. Na tyto potřeby reaguje v projektech i ADRA. Co v oblasti vzdělávání v afrických zemích dělá a na jakou další pomoc se zde zaměřuje?

Niger

Na vzdělávání a rozvoj se zaměřuje v projektu v Nigeru. Země nadále čelí akutní a složité humanitární krizi, která je kombinací bezpečnostní nestability, přírodních katastrof i nedostatku potravin. Působí zde dlouhodobě a zaměřuje se na město Oullam v regionu Tillabéri. Z více než 444 290 dětí, které potřebovaly v loňském roce v Nigeru pomoc s přístupem ke vzdělání, jich 47 % žije právě zde. Děti, učitelé a rodiče naléhavě potřebují pomoc, proto zde navazuje na předchozí aktivity a bude pokračovat v opravách a budování nových školních tříd.

Zaměří se také na podporu odborných dovedností mladých lidí, aby se mohli osamostatnit a zahájit vlastní podnikání. Podpoří tradiční zdroje obživy (zemědělství – zakládání užitkových zahrad) a poskytne místním lidem know-how v jejich co nejefektivnějším využití. Zároveň ale vybaví i komunitní počítačové centrum, které bude sloužit mladým lidem i učitelům pro další vzdělávání a rozvoj IT dovedností, které jsou v dnešním světě nezbytné. Celkově podpoří 12 190 osob a jako vždy se zaměří především na ty nejzranitelnější z nich.

Etiopie

V Etiopii se dlouhodobě ADRA zaměřuje na zlepšení životních podmínek lidí, kteří v důsledku etnických konfliktů a násilností museli opustit své domovy a přišli tak i o zdroje obživy. Mnoho komunit má také jen omezený nebo žádný přístup k základním službám, jako je zdravotní péče nebo vzdělání, zcela nedostatečný je i přístup k hygienickým zařízením. Oblast je také silně ovlivněna klimatickými změnami, které způsobují extrémní dlouhodobá sucha, výkyvy teplot, povodně či invaze kobylek. Nedostatek vody a pastvin pro dobytek dále komplikuje život pastevcům a ohrožuje jejich tradiční způsob obživy.

V letošním roce se proto zaměří na podporu pastevecké komunity v tom, co umí nejlépe, péči o dobytek. Seznámí je však s novými postupy a metodami chovu tak, aby byl udržitelný a zajistil dlouhodobý příjem pro zranitelné domácnosti. Dětem umožní přístup ke vzdělání prostřednictvím rekonstrukce škol a dodávek školních pomůcek. Podpoří také přístup místních lidí k dalším veřejným a sociálním službám a pomocí několika druhů školení zvýší jejich připravenost na případné budoucí katastrofy.

Burkina Faso

Poslední z afrických zemí, kde v letošním nově roce ADRA působí, je Burkina Faso. Země nacházející se v srdci západní Afriky se potýká s nestabilitou způsobenou ozbrojenými teroristickými skupinami. Násilí páchané na civilistech vede místní obyvatelstvo k útěku do bezpečnějších částí země, kde se ale ocitají bez možnosti postarat se sami o sebe a jsou zcela odkázáni na humanitární pomoc. Celkem již bylo vnitřně vysídleno téměř 2 100 000 lidí, většina z toho jsou děti (58,5 %) a ženy (23,92 %).

Zaměří se proto na akutní humanitární pomoc a zajištění základních životních potřeb pro lidi, kteří ztratili vše a nemají žádnou trvalou potravinovou podporu. Přednost dostanou děti do pěti let věku, ženy v reprodukčním věku, těhotné nebo kojící ženy či lidi se zdravotním postižením. Poskytne jim jak přímou potravinovou pomoc, tak potřebné informace o nutričně vyvážené výživě i o hygienických praktikách např. nutnosti používání pitné nezávadné vody při přípravě kaše pro kojence, aby se zabránilo šíření chorob. Kromě základních potravin, jako je rýže, fazole, olej atd., poskytne také 230 podvyživeným dětem speciální tzv. “obohacenou mouku”, do které jsou přidány potřebné mikroživiny (např. železo).

Všechny 3 projekty jsou podpořeny z prostředků Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci humanitární pomoci poskytované do zahraničí.


Zdroj: Den Afriky 2024: Vzdělávání pro 21. století a další pomoc ADRA. ADRA. Blogový článek

Související

Co dělají Češi pro udržitelnost? Téměř všichni třídí odpad, polovina Česka šetří vodou

Přejít na článek

Tým FlixBusu se posedmé zúčastnil akce Ukliďme Česko, tentokrát v Teplicích

Přejít na článek