Děti z duhových rodin si zaslouží rovné postavení, apeluje W4W

Ze světa členů

13. 7. 2023

Červen patří každoročně dětem již od prvního dne, kdy slavíme Mezinárodní den dětí. Zároveň je červen také duhovým měsícem. A právě děti z duhových rodin nemají v ČR stále ještě stejná práva jako děti z ostatních rodin. Ve WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. (W4W) však věří, že rovné příležitosti pro všechny děti jsou klíčové a velmi důležité, a to bez ohledu na to, z jaké rodiny pochází. A toto je potřeba si připomínat i jindy než v červnu.

„Cílem nás všech by mělo být, aby děti měly hezké dětství. Aby se jejich život zlepšoval a jejich vstup do dospělého života byl co nejjednodušší. Bohužel, naše legislativa na děti vyrůstající v duhových rodinách nemyslí. To je z našeho pohledu špatně a společnost by měla tuto nespravedlnost odstranit,“ komentuje ředitelka a spoluzakladatelka W4W Ivana Tykač. Počty dětí vyrůstajících v duhových rodinách v ČR přitom stoupají. Aktuálně je v nich vychováváno přibližně 2 000 dětí, které se kvůli českým zákonům dnes a denně potýkají s různými problémy. Pokud je totiž dítě vychováváno dvěma maminkami nebo dvěma tatínky, před zákonem je oficiálním rodičem jen jeden z nich, což má v praxi mnoho negativních dopadů mimojiné právě na děti samotné.

Při debatách na toto téma velmi často zaznívá názor, že děti z duhových rodin nemají zdravý vývoj, že to ovlivňuje jejich psychiku a v důsledku i celkovou kvalitu života. Například studie z roku 2018 univerzity Sapienza v Římě však tyto předsudky vyvrací. Výzkum sledoval několik desítek duhových i jiných rodin a výsledky potvrdily, že děti v duhových rodinách mají zdravý vývoj a v některých ohledech se jim daří dokonce lépe. Zároveň se potvrdilo, že vyrůstat se dvěma matkami či dvěma otci neovlivňuje sexuální orientaci dítěte.

„Ve W4W si uvědomujeme, že je v našem státě nemalá skupina dětí, které vyrůstají s rodiči v registrovaném partnerství. Postavme konečně tato partnerství na stejnou úroveň jako tradiční manželství a zabezpečme tak všem dětem žijícím v naší zemi stejná práva bez ohledu na to, jakým způsobem byly počaty nebo se narodily a bez ohledu na typ své rodiny,“ uzavírá Ivana Tykač.


Zdroj: Děti z duhových rodin si zaslouží rovné postavení, apeluje W4W. WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. Tisková zpráva

Související

1. března si ženy mohou „oddechnout“. Doběhly k cílové čáře odměňování mužů za rok 2022

Přejít na článek

Na Nova Sport míří česká ženská basketbalová liga, přibude i ženský fotbal a motorsport

Přejít na článek

Iniciativa Cesty pomůže mladým uprchlíkům na českém pracovním trhu

Přejít na článek