D&I Shapers přináší příslib velké změny!

15. 9. 2021

Diverzita je v posledních letech ve společnosti i v businessu často skloňované slovo, a to především ve spojitosti se zvýšením zastoupení žen ve vedoucích pozicích, inkluzí LGBTQ+, či zaměstnáváním lidí s mentálním či fyzickým znevýhodněním. Od slov je ale třeba přejít k činům, kterých bude na cestě k cílovému stavu třeba mnoho. Proto jsou tu D&I Shapers.

V České republice vznikla nová platforma D&I Shapers [čti dý-en-aj šej-prs]. “D” jako diverzita a “I” jako inkluze. Sdružuje ty, kteří mají rozmanitost, rovnost a inkluzi v žebříčku hodnot na prvních místech. Shapers proto, že jejich cílem je společně utvářet a ovlivňovat lepší a udržitelnější budoucnost pro všechny.

Zakladatelkami D&I Shapers jsou dvě ženy. Jana Tikalová, zakladatelka a CEO společnosti OPIM, která se již 20 let zabývá diverzitou a inkluzí a je v této oblasti lídrem na českém trhu, a Tereza De Bardi, ředitelka v konzultační společnosti a ambasadorka diverzity a etiky v byznysu. Dohromady mají 40+ let zkušeností s rozvojem lidí a týmů rozličných kultur, generací a různých typů odlišností. Pracovaly s řadou významných organizací různého odvětví či velikosti. Obě několik let žily, studovaly a pracovaly v zahraničí a diverzita je jejich společná vášeň.

“Tuto platformu jsme založily jako místo setkávání lidí a organizací v jejichž zájmu je systémová změna v oblasti D&I. Přinášíme praktické a konkrétní nástroje, nová témata, postupy a příklady z praxe jak s D&I pracovat. Chceme, aby byl dopad na společnost, zejména na trhu práce, co největší. Téma D&I je třeba uchopit holisticky, komplexně, celistvě a především přirozeně”, říká Jana Tikalová o poslání nové platformy.

D&I Shapers svou činností podporují posun v oblasti tří globálních cílů SDGs agendy OSN, konkrétně cíle 5 – rovnost mužů a žen, cíle 8 – důstojná práce a ekonomický růst a cíle 10 – méně nerovností. Základní hodnotou komunity je také partnerství. Čím více velkých i malých komerčních hráčů, neziskových, vzdělávacích a veřejných institucí se spojí, tím větší síla bude vytvořena k opravdové změně. Vzájemným sdílením a podporou dokáží společnosti rychleji a lépe dosáhnout společných cílů než by dokázaly jednotlivě.

Mezi zakládajícími členy jsou významní zaměstnavatelé, kteří se rozhodli být pionýry a pomoci platformu nastartovat. Jsou to společnosti HomeCredit, ThermoFisher, ŠKODA AUTO Vysoká škola a McDonald’s. “Naším plánem je do dvou let sdružovat kolem 50 organizací napříč odvětvími a uvádět společně agendu D&I do pohybu, transformovat kulturu v byznysu. Těším se na to, až se ta energie, kterou přináší každý z nás, zhmotní, a začneme vidět skutečné změny”, sdílí Tereza De Bardi společnou vizi.

Otevřenost a partnerství jsou dvě z klíčových hodnot OPIM už dvě dekády. Jsou alfou a omegou také pro D&I Shapers. “Spojit síly dohromady s těmi, kteří sdílí stejné hodnoty a vizi, naši společnost posune dopředu. V Shapers jsme navíc spojili dohromady skutečné odborníky z praxe z ČR a ze zahraničí”, říká Jana.

Shapers má svůj centrální osmičlenný tým zkušených poradců expertů z ČR, Holandska a Dánska.

“Našim členům chceme být skutečnou oporou a přinést praxi z různých odvětví i z vyspělejších zemí, kde s diverzitou a inkluzí řadu let aktivně pracují v rámci organizací a byznysu. Shapers je pro své členy přidanou hodnotou na cestě budování inkluzivní kultury s rovnými šancemi pro všechny”, dodává Tereza.

D&I Shapers rychle získává pozitivní ohlasy. Tento měsíc přivítal nového člena, společnost L’Oreal.

Být členem Shapers znamená nejen možnost podílet se na společenské změně, ale přináší s sebou i řadu výhod, například účast na networkingových a vzdělávacích akcích, průzkum zaměstnanců v otázkách D&I, konzultaci s expertem či přístup do aplikace Diversity Talent Pool pro nábor lidí a mnoho dalšího.

Více informací najdete na webu.


Zdroj: D&I Shapers přináší příslib velké změny! Opim. Tisková zpráva, 10. 9. 2021.

Související

Zdeněk Chlopčík naučil s Nadací ČEZ tančit mladé autisty. Zadarmo

Přejít na článek