Diskuze o SDGs: Papež František volá po řešení klimatické krize

9. 7. 2019

Ekonom a poradce generálního tajemníka OSN Jeffrey Sachs, papež František, ministři financí z různých zemí, a předseda Valného shromáždění OSN se na konci května sešli ve Vatikánu na diskusi o změně klimatu a Cílech udržitelného rozvoje.

Setkání pořádala Papežská akademie vědy. V průběhu let hostila Akademie globální lídry v oblasti klimatologie, energetiky a veřejných politik, aby identifikovala účinné cesty k bezpečnosti klimatu.

„Žijeme v čase, kdy se zisky a ztráty zdají být více ceněny než životy a smrt, a kdy hodnotě společenské sítě je dána přednost před nekonečnou lidskou rodinou.“ řekl papež František.

Diskuse zahrnovala aktualizace globálních rizik klimatických změn, národních nízkoemisních strategií, dekarbonizačních cest a kroky ke zvýšení ambicí vedoucích k prosincové konferenci o změně klimatu v Santiagu (COP25). Papež František je globálním lídrem, který volá po klimatických akcích. Organizace spojených národů, zastoupená ve Vatikánu Marií Fernandou Espinosou Garcés, prezidentkou Valného shromáždění, také zvažuje problém globální změny klimatu. Zastánce SDGs Jeffrey Sachs byl klíčovým hnacím motorem úspěchu tohoto setkání, což odráželo papežovy pocity zvýšených ambicí a odhodlání řešit změny klimatu a Cíle udržitelného rozvoje.

„Dnešní globální nezávislost nás zavazuje k přemýšlení o jednom světě se společným plánem.“ řekl papež František.

Papež vyzval přítomné ministry financí, aby se zavázali splnili několik konkrétních cílů:

  • Oceňovat to, co je důležité, ne to, co je zbytečné
  • Napravit národní účty a obchodní účty tak, aby přestaly být zapojeny do činností, které ničí planetu
  • Ukončit globální závislost na fosilních palivech
  • Otevřít novou kapitolu čisté a bezpečné energie, která využívá obnovitelných zdrojů, jako je vítr, slunce a voda
  • Chovat se obezřetně a odpovědně v našich ekonomikách, aby skutečně uspokojovaly lidské potřeby, prosazovaly lidskou důstojnost, pomáhaly chudým a osvobodily se od modlářství peněz, které vytváří tolik utrpení.

Na závěr setkání řekl papež František ministrům financí: „Čas je podstatou. Očekáváme vaše rozhodné činy v zájmu celého lidstva. “


Zdroj: The UN SDG Advocates. DISCUSSION ON SDGS: CLIMATE CHANGE AND NEW EVIDENCE FROM SCIENCE, ENGINEERING, AND POLICY [online]. Dostupné ZDE: www.unsdgadvocates.org/news/vatican-sdg.