Dlouhodobá udržitelnost, jak ji vidí IKEA

26. 11. 2014

V rozhovoru pro The Guardian uvažuje Petr Heggenes, generální ředitel Nadace IKEA, o budoucích lídrech, synergii a vystupování z komfortní zóny. Vybrali jsme pro vás několik jeho zajímavých myšlenek.

V úvodu Per Heggens, ředitel IKEA Foundation, hovoří o podmínkách, které musí splňovat udržitelný inkluzivní model rozvoje, který by umožnil více lidem stát se součástí globální ekonomiky. V prvé řadě je nutné začít uvažovat v dlouhodobém měřítku. Další podmínkou je uvědomit si potenciál, který v sobě skrývá odstraňování nerovných příležitostí. Čím více lidí se bude podílet na vytváření bohatství, tím větší bude logicky růst, tvrdí Heggenes. V neposlední řadě bychom měli uvažovat o dosud nevyužitém potenciálu žen ve velké části světa.

Rozdíl vidí Per Heggenes v uvažování společností, které jsou privátní (rozumí se vlastněné jednotlivci) a společností akciových. Privátní společnosti si často mohou dovolit mít dlouhodobou vizi a také ji vytrvale a dlouhodobě sledovat. Příkladem je IKEA, která se soustředí na dlouhodobé vztahy, rozvoj lidí a na způsoby, jak být úspěšný dlouho, nejen zítra. Proto IKEA dbá například o zdraví lesů, protože se nejen chová zodpovědně k životnímu prostředí, ale také si zajišťuje své výrobní zdroje do budoucna. Výzvou pro vedení akciových společností je přesvědčit akcionáře, že výhodné je zaměřit se na dlouhodobý úspěch.

Heggenes je rád, že IKEA je opravdu příkladem takové společnosti, u které je udržitelnost a společenská odpovědnost součástí celkové strategie, nejen něco bokem. „Je to prostě náš celkový přístup”, dodává Heggenes, „a bylo by skvělé, kdyby jej stále více lidí vnímalo i jako návod k dlouhodobému úspěchu společnosti.“

Veliký potenciál vidí Heggenes v investicích do sociálního podnikání. Podle jeho názoru může být spojení talentu a kapitálu, které umožní, že si lidé dokážou pomoci sami, řešením mnoha výzev současné společnosti.

Spolupráci vidí generální ředitel Nadace IKEA jako základ řešení největších současných problémů, např. globálního oteplování. Je jasné, že problém globálního oteplování jednotlivec nevyřeší. „Musíme spojit síly“, říká Heggenes. To zároveň někdy předpokládá, že lídr musí opustit svojí komfortní zónu a vydá se hledat cesty, jak by věci mohly fungovat jiným způsobem.

Čím dál více zejména mladých lidí je ochotných angažovat se pro společný prospěch. Současní mladí lidé nechtějí pracovat pro společnost, které na společenské odpovědnosti nezáleží.

Budoucí lídři budou nositeli změn. Musí být kreativní v přístupu k možnostem řešení, otevření ke spolupráci s nejrůznějšími lidmi a schopní se přizpůsobit rychle se vyvíjejícímu prostředí. Potřebují se učit empatii, umění naslouchat a spolupracovat. Současné vzdělávání se musí potřebám budoucích lídrů přizpůsobit a přejít k trénování těchto dovedností od raného věku.

Investice do lidského potenciálu je zásadní i pro budoucnost programů Nadace IKEA, které směřují na podporu lidí, kteří žijí v chudobě. Mikrogranty, tedy kapitál v kombinaci s tréninkem dovedností potřebných k podnikání, mohou být cestou, jak chudí lidé z některých oblastí Afriky mohou získat kontrolu nad svou budoucností. Tedy úplně jiný přístup, než sedět a čekat, jestli přijde pomoc. Jsem velmi optimistický. Myslím, že se dá ještě hodně věcí v následujících pěti letech změnit“, říká v závěru rozhovoru generální ředitel Nadace IKEA, Per Heggenes.

Zdroj: The Guardian: CEO of Ikea Foundation: tackling climate change requires collaboration, původní verze v angličtině zde, 12. 11. 2014